Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā noslēdzies Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu 7. jaunrades darbu konkurss

Saturs atjaunots: 28.05.2012.

Šī gada 29. martā Aglonas vidusskolā pozitīvā radošas gaismošanās noskaņā izskanēja latgaliešu rakstniecei, dzejniecei un tautas skolotājai Naaizmērstulei (īstajā vārdā Rozālijai Tabinei) (1890 – 1965) veltītais 7. radošo darbu konkursa noslēguma pasākums, informē Aglonas internātvidusskolas latviešu valodas  un literatūras skolotāja, žūrijas komisijas pārstāve Anita Vaivode.

„Šī gada tēma „ Tu ej.. un speidi. / Tu gaismeņu tymsumā nes” jaunajos literātos bija radījusi interesi, un ir patīkami, ka jaunieši atsaucās aicinājumam rakstīt un domāt. Arī mūsu Latgales Kukažiņas Rozalijas Tabines gaišā personība noteikti bija iedvesmas avots jaunrades darbu radīšanā, par to raksta arī Rušonas pamatskolas 8. klases skolniece Anita Gžibovska: „Naaizmērstule bija kā saules stariņš un neizsmeļoša labestības un izpalīdzības aka ļaudīm, kurus viņa satika.”

Jā, gaismas šogad patiešām nav trūcis, jo savā 7. darbības gadā Aglonas vidusskolas skolotājas Monikas Pušņakovas sirdsdarbs ir ieguvis arī latgaliešu kultūras gada balvu „Boņuks” kā 2011. gada „lobuokais latgaliskais pasuocīns školā”.

Noslēguma pasākuma ievadā Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova atzīmēja: „Man prieks, ka šogad jūs esat izgaismojuši Aglonas vidusskolu un Aglonas novadu!” Kā apstiprinājums šiem vārdiem ir konkursa darbu statistika – žūrija (Aglonas vidusskolas skolotāja Monika Pušņakova, Maizes muzeja vadītāja Vija Ancāne, skolotāja Valentīna Ondzule, Aglonas internātvidusskolas direktors un novada domes deputāts Didzis Vanags, Aglonas internātvidusskolas skolotāja Anita Vaivode, zīmējumus vērtēja Aglonas vidusskolas skolotāja Vija Kovaļkova, DMV”Saules skola”gleznošanas skolotāja Dace Abricka un DMV „Saules skola” Aglonas bērnu mākslas skolas koordinatore Kristīne Junkele) iepazinās ar 154 radošajiem darbiem un 35 ilustrācijām no 28 skolām. Gaismas pavedieni šogad Aglonā saplūda no šādām jaukām vietām: Atašienes, Balviem, Briežuciema, Biržiem, Ciblas, Dagdas, Dravniekiem, Gaigalavas, Galēniem, Izvaltas, Jersikas, Kārsavas, Maltas, Pelēčiem, Preiļiem, Priekuļiem, Priežmalas, Riebiņiem, Rušonas, Sīļukalna, Šķeltovas, Zilupes, kā arī Aglonas.

Savas gaismas izpratnes idejas skolēni ir pauduši visdažādākajās pārdomu variācijās, bet Preiļu 2. vidusskolas 11. klases skolnieks Artūrs Livmans raksta: „Saprotu, ka viss ir manī – kā iešu, kā darīšu, kā spīdēšu un kādu gaismu izstarošu…”

Tematiski 5. – 7. klašu skolēni rakstīja par stiprajiem cilvēkiem savā dzīvē – māmiņu, pie kuras var justies droši „kā stārķēnam ligzdā”, audžumammu, vecmāmiņu, kura šajā dzīvē ir kā sargeņģelis un māca mīlēt Dieviņu, prieks ir arī par ģimeni, kurā vairojas gaisma, kā arī lepnums par Latgali, kurā, kā izrādās, dzīvo visgudrākie cilvēki.

8. – 9. klašu grupā skolēni pievērsās personības izziņas ceļam, izejot cauri labo darbu pasaulei, pētīja, kā Latviju var izglābt no „krīžošanās” posta, izteica lepnumu par mūsu valsts gaismas nesējiem – ārstiem, zemniekiem, sportistiem, skolotājiem, krustmāti Ligitu un darbīgo Natālijas kundzi, stāstīja arī par cilvēku „iekšējo starojumu”, kurš palīdz tikt pāri visām grūtībām, jo šis pats cilvēks patiesībā ir pērle, lāpa, kurai jāspīd dzīves tumšajos brīžos. Interesanti, ka šajā grupā skolēni arī pievērsās sarunām ar eņģeļiem, dienasgrāmatu, sirdsgaismas nesēju māmiņu un vectētiņu, ar kuru var sēdēt uz piena galdiņa ceļmalā un ēst „Gotiņas”.

10. – 12. klašu grupas darbos bija vērojumi pozitīvās gaismas meklējumi „lielajā dzīves dārzā”, kur mīt pateicības vārdi vecmāmiņai, dzīves filozofiskās grāmatas studēšana, Latvijas mīlestība, sevis izpēte, gaismas radīšana tumsā, mīļumvārdi mazajai māsiņai, kura ir „suorta ūdzeņa zaļā zareņā”, kā arī uzkāpšana kalnā, kur, Ciblas vidusskolas 12. klases skolnieces Solvitas Nalivaiko vārdiem runājot, „dvēsele pasaceļ spuornūs”. Lasot darbus, bija prieks par to, ka Latvijā ir tik daudz pozitīvi domājošu skolēnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tā žūrijas vērtējumā 5. – 7. klašu grupā 1. vieta tika piešķirta Santai Zukulei (Priekuļu pamatsk. 7. kl.), 2. v. – Loretai Adamovičai (Brāļu Skrindu Atašienes vsk. 6. kl.), 3. v. – Madarai Seilei (Biržu pamatsk. 6. kl.), atzinības saņēma Nadežda Barkovska un Ilze Maksimova (abas – Aglonas internātvsk. 5. kl.), Amanda Repša – Kondratjeva (Aglonas vsk. 6. kl.), Ieva Terēza Labinska (Jersikas pamatsk. 5. kl.), Agnese Patmalniece (Kārsavas vsk. 5. kl.), Megija Streļča (Kārsavas vsk. 7. kl.), Rihards Gribusts (Preiļu 1. pamatsk. 7. kl.), Kristiāna Skutele (Priekuļu pamatsk. 7. kl.), Diāna Kazakeviča (Priežmalas pamatsk. 7. kl.), Mareks Cakuls (Riebiņu vsk. 5. kl.), Aleksandra Pīķe (Šķeltovas pamatsk.7. kl.), Ērika Nagle (Zilupes vsk. 5. kl.). Par ilustrācijām 1. v. piešķirta Katei Tumovai (Aglonas vsk. 7. kl.), 2. v. – Elīnai Madelānei (Maltas 1. vsk. 5. kl.), 3. v. – Kristīnei Kovaļkovai (Aglonas vsk. 7. kl.), atzinības saņēma Loreta Čerpakovska (Aglonas vsk. 7. kl.), Agnese Japiņa (Izvaltas pamatsk. 6. kl.).

8. – 9. klašu grupā 1. vieta tika piešķirta Katrīnai Barševskai (Izvaltas pamatsk. 8. kl.), 2. v. – Astrīdai Ostrovskai (Izvaltas pamatsk. 9. kl.), 3. v. – Mārim Rimdžam (Aglonas internātvsk. 9. kl.) un Teklai Marijai Labinskai (Jersikas pamatsk. 9. kl.), atzinības saņēma Samanta Smirnova (Aglonas vsk. 9. kl.), Antra Mačāne un Agnese Nikandrova (abas – Balvu Amatniecības vsk. 8. kl.), Viktorija Zakarkeviča un Marta Suharevska (abas – Gaigalavas pamatsk. 8. kl.), Linda Trule (Izvaltas pamatsk. 9. kl.), Aiva Lazdāne (Jersikas pamatsk. 8. kl.), Jolanta Nalivaiko (Kārsavas vsk. 8. kl.), Zane Čerpakovska (Preiļu 1. pamatsk. 9. kl.), Laine Giluče (Priekuļu pamatsk. 8. kl.), Ērika Gribonika un Sintija Kozule (abas – Priekuļu pamatsk. 9. kl.), Andra Struka (Riebiņu vsk. 9. kl.), Linda Priževoite (Sīļukalna pamatsk. 8. kl.). Par ilustrācijām 1. vieta netika piešķirta, 2. v. – Lindai Martinsonei (Kārsavas vsk. 8. b kl.), 3. v. – Sandrai Bulei (Zilupes vsk. 8. c kl.), atzinība – Erīnai Sladzei (Aglonas Katoļu ģimnāz. 8. kl.).

10. – 12. klašu grupā 1. vieta tika piešķirta Diānai Pēterānei (Aglonas internātvsk. 11. kl.), 2. v. – Solvitai Nalivaiko (Ciblas vsk. 12. kl.), 3. v. – Sanitai Dombrovskai (Aglonas internātvsk. 11. kl.) un Liānai Putānei (Aglonas vsk. 12. kl.), atzinības saņēma Anda Abuže (Aglonas internātvsk. 11. kl.), Renāte Katriča (Aglonas internātvsk. 10. kl.), Žaneta Nikiforova (Aglonas internātvsk. 12. kl.), Rihards Savitskis (Aglonas vsk. 12. kl.), Anta Zujeva (Ciblas vsk. 11. kl.), Linda Pastare un Madara Nogda (abas – Kārsavas vsk. 10. kl.), Irita Kovalenoka un Laura Pauliņa (abas – Maltas 1. vsk. 10. kl.), Līga Sondore (Preiļu 2. vsk. 12. kl.), Artūrs Livmans (Preiļu 2. vsk. 11. kl.), Laura Golubeva (Riebiņu vsk. 10. kl.). Par ilustrācijām 1. vietu ieguva Inta Valaine (Aglonas vsk. 10. kl.), 2. v. – Irita Kovalenoka (Maltas 1. vsk. 10. a kl.), 3. v. – Dace Valaine (Aglonas vsk. 10. b kl.), atzinību saņēma Viktorija Mičule (Aglonas vsk. 10. b kl.).

Paldies tika teikts arī visu konkursa dalībnieku uzticamākajiem ceļabiedriem radošo darbu radīšanas ceļā – skolotājiem, kuri saņēma gaismas nesēju cienīgas balvas – grāmatas, svecītes, ziedus un diplomus.

Ļoti īpaši, labestīgi un gaiši cilvēki ir arī šī pasākuma atbalstītāji, sponsori un simpātiju balvu piešķīrēji, un kā teica Aglonas Maizes muzeja vadītāja Vija Ancāne: „Kaids lels prīks, ka visi sponsori ir palykuši uzticeigi itam konkursam!” Atmiņā palikuši arī Rēzeknes Augstskolas gaišā cilvēka Angelikas Juško – Štekeles vārdi: „Te vīnmār var kaut kū īsavuiceit. Kur Rēzeknis Augstškola atrūd gaismu? Tei gaisma ir myusu bārni, školāni, studenti. Mes ar jyusim ļūti lepojamīs!” Arī Aglonas Bazilikas priesteris Daumants Abrickis atzina, ka tas ir „labs, gandarījuma pilns pasākums”. Tāpēc paldies visiem, kuri piedalījās šī gaišā pasākuma tapšanā:

 • Aglonas novada domei,
 • Uzņēmējam Arturam Gražulim,
 • Maizes muzeja vadītājai Vijai Ancānei,
 • SEB bankai,
 • Hipotēku bankai,
 • Rēzeknes Augstskolai,
 • Daugavpils Universitātei,
 • Aglonas Bazilikai,
 • Aglonas novada centrālajai bibliotēkai,
 • Aglonas novada sieviešu biedrībai „Neaizmirstules”,
 • Priesterim Aigaram Bernānam,
 • Aglonas vidusskolas vecāku padomei,
 • Atraktīvajam mūziķim, Saeimas deputātu sveicienu nesējam Jurim Vucānam,
 • Zvaigznei ABC un tās vadītājai Vijai Kilblokai,
 • Aglonas novada UAC un tās vadītājai Inārai Gražulei,
 • Andrejam Stremjanovam,
 • SIA „Salang”,
 • Popgrupai „Mala” un ģitāristiem,
 • Aglonas vidusskolas kolektīvam un direktorei Lidijai Šatilovai.

Pasākuma noslēgumā pēc kopdziesmas „Pie Dieviņa gari galdi” visi pulcējās mājīgajā Aglonas vidusskolas ēdamzālē, lai pie kopīgas tējas tases apliecinātu savu gatavību tikties jau 8. radošo darbu konkursa noslēguma pasākumā, kurā mūs kopā atkal pulcēs, V. Ancānes vārdiem runājot, „gaismas ģeneratore” latviešu valodas un literatūras skolotāja Monika Pušnakova.

Prieks, ka Aglona un Latgale gaismojas tik jaukos un interesantos pasākumos, labi, ka mums ir pozitīvo ideju cilvēki, kuri domā par skolu jauniešu radošo un garīgo izaugsmi!”

Aglonas internātvidusskolas latviešu valodas  un literatūras skolotāja, žūrijas komisijas pārstāve Anita Vaivode.