Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonā notiks seminārs LEADER projektu iesniedzējiem

17. augustā uzzini, kā sagatavot projektu iesniegumu konkursam 2.1 rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Semināru organizē vietējā rīcības grupa (VRG), biedrība “Krāslavas rajona partnerība”.


 Semināra norises datums, laiks un vieta:

- 2016. gada 17. augustā pulksten 10:00 Aglonas novadā, Daugavpils ielā 8, Aglonā (Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops”);
- 2016. gada 17. augustā pulksten 14:00 Dagdas novadā, Alejas ielā 4, Dagdā (Dagdas novada domes sēžu zālē);
- 2016. gada 19. augustā pulksten 13:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē, 3. stāvā).

DARBA KĀRTĪBA AGLONĀ
09:45 – 10:00 Reģistrācija
10:00 – 10:40 Vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam rīcības, LEADER pieejas īstenošana un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātes
10:40 – 11:30 Aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)
11:30 – 12:15 Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji rīcībā 2.1.
12:15 – 12:45 Jautājumi un atbildes

No 5. septembra līdz 5. oktobrim notiks LEADER atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārta, kuras ietvaros paredzēts izveidot jaunu un sakārtot esošo publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, piešķirot jaunu pievienoto vērtību, jaunas izmantošanas iespējas utt. Attiecināma ir arī būvniecība. Projektam ir jābūt sabiedriskā labuma, tas nozīmē, ka projekta plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.
Projekti var veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu dažādošanu VRG teritorijā. Saimnieciskās darbības īstenošanai varēs sakārtot vietējo teritoriju, pielāgojot vidi arī personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem (izbūvēt uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas).
Atbalsta pretendenti ir juridiskas (tostarp biedrības un vietējās pašvaldības) vai fiziska personas.
Konkurss izsludināts MK noteikumu Nr.590 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību) 2.1. rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. 2. kārtas kopējais pieejamais finansējums – 200 000 EUR.
Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte 90 %.
Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā   vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā

Avots: Krāslavas rajona partnerība

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv