Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā sāk darboties senioru biedrība

2016. gada sākumā Aglonā  nodibinātā biedrība “Aglonas novada senioru biedrība” tika uzņemta  ”Latgales reģionālās pensionāru apvienības”  sastāvā.  

19. februārī Rēzeknē norisinājās biedrības padomes sēde, uz kuru tika aicināti arī Aglonas senioru biedrības pārstāvji. Darba kārtībā tika apspriesti dažādi jautājumi: par grozījumiem likumā “Par valsts pensijām”, par Latgales novada senioru XV jubilejas festivāla un tautas daiļamata meistaru darbu izstādes sagatavošanu Aglonā. Klātesošie noklausījās Janīnas Ancānes (Vārkavas novada pensionāru apvienības vadītāja) ziņojumu par Konsultatīvās senioru padomes darbu pie Labklājības ministrijas. Padomes sēdē Balvu, Līvānu, Krāslavas un Rēzeknes pensionāru biedrību vadītāji dalījās ar klātesošajiem darba pieredzē.

Avots: Irēna Valaine, biedrības “Aglonas novada senioru biedrība” priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv