Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonā tiek uzsākts projekts ekotūrisma attīstībai

Saturs atjaunots: 10.12.2018.

 Aglonas novada pašvaldība ir viens no septiņiem partneriem, kas 2018. gada maijā uzsāka īstenot Projektu “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), nr. LLI – 349, ko līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.

Projekta mērķis ir attīstīt reģiona pievilcību kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā pierobežas  apmeklētāju skaitu.

Projekta ERAF finansējums: 525 469,95 EUR, savukārt Aglonas novada pašvaldības kopējais projekta budžets sastāda 56571,89  EUR, no kuriem pašvaldības un valsts līdzfinansējuma daļa ir 15%(8 485,79 EUR).

Projekta īstenošanas laiks: 02.05.2018. – 01.11.2019.

Projektā iesaistījušies 7 partneri no Latvijas un Lietuvas: Preiļu novada dome uzņēmusies vadošā partnera lomu, Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome, Moletai pašvaldība, Anīkšču pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcija.

Ekotūrisma attīstības veicināšanai projekta ietvaros tiks uzlabota ūdens objektu infrastruktūra un to pieejamība personām ar invaliditāti pārrobežu teritorijā (iegādāti ratiņkrēsli pludmalei, dūņu sūkņu komplekti un niedru pļāvēji ūdens tīrīšanai, uzstādītas pontonu laipas, āra aprīkojums vingrošanai), tiks radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionā. Projekta aktivitāšu ietvaros tiks aktualizēti vides aizsardzības jautājumi, tūrisma speciālistus, bērnus, ģimenes ar bērniem, vietējos iedzīvotājus un tūristus iesaistot piedzīvojumu nometnēs, tūrisma pasākumos un praktiskajos semināros.

Pirmā nometne plānota šovasar  jūlijā Aglonā, kurā piedalīsies arī 4 Aglonas novada bērni vecumā no 12 – 14 gadiem. Savukārt 4. augustā projekta ietvaros tiks rīkots Eko festivāls – Rušonas ezera svētki atpūtas bāzē “Silmalas”.

Projekta laikā tiks apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Jau šajā rudenī, piedaloties tūrisma ekspertiem no Latvijas un Lietuvas, tiks izstrādāti 3 jauni kopīgi ekotūrisma maršruti pa Latgali un Aukštaitiju, no kuriem viens būs piemērots personām ar invaliditāti. Lai dažādotu atpūtas iespējas pie ūdeņiem, tiks iegādāts aprīkojums brīvā laika pavadīšanai, ņemot vērā arī tā pielietošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas izvēlējušies ceļot. Sabalunkos kempings Gražutes reģionālajā parkā kļūs par pirmo pilnīgi pielāgoto atpūtas vietu personām ar funkcionāliem traucējumiem. Attīstot tūrisma pakalpojumu piedāvājumu Aglonas novadā tiks iegādāti ūdens velosipēdi, katamarāni, glābšanas vestes, uzstādīti āra trenažieri u.c.

Aicinām iedzīvotājus un novada viesus sekot līdzi informācijai un iesaistīties projekta aktivitātēs!

Sīkāka informācija par projektu un Programmu pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu, kā arī Aglonas novada pašvaldības vietnē www.aglona.lv, projekta koordinatore Ineta Valaine, ineta.valaine@aglona.lv

 

Konkurss “DABAI DRAUDZĪGA CEĻOŠANA”

Aicinām Aglonas novada jauniešus piedalīties konkursā!

LET_konkursa_nolikums