Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonā tiks celta multifunkcionālā ēka

Aglonas novada pašvaldības administrācijas ēkā šobrīd strādā dažādi speciālisti, grāmatvedības nodaļa, klientu apkalpošanas centrs. Kabinetos vienlaicīgi atrodas daudz darbinieku, kas apgrūtina darbu ar apmeklētājiem. Šeit atrodas arī Aglonas novada Kultūras centrs, kura veiksmīgai darbības nodrošināšanai arī ir vajadzīgas lielākas telpas. Lai nodrošinātu  administrācijas efektīvu darbību un iedzīvotāju veiksmīgu apkalpošanu, pašvaldībai nepieciešamas plašākas telpas.

Pašvaldības īpašumā  ciemata centrā ir nelielas  zemes platības. Tādēļ tika izmantota izdevība nopirkt zemi kopā ar īpašumu (ēku) Somersetas ielā 12, Aglonā (apbūves laukums 460,4m2).

Ēka nodrošinās pašvaldības funkcijas, sniegs atbalstu  iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Šo ēku nepieciešams pārbūvēt. Šobrīd jau ir izstrādāta multifunkcionālās ēkas tehniskā dokumentācija un apstiprināts būvprojekts.  Tā ēka izskatās šobrīd.

Pēc rekonstrukcijas.

Pēc būvprojekta ir paredzēts, ka esošā ēka tiks demontēta, tās vietā tiks izbūvēta 3 stāvu multifunkcionālā ēka. Pirmajā stāvā tiks izveidotas publisko telpu grupas, kurās plānots izveidot novada domes klientu apkalpošanas centru, būvvaldi, kultūras un sociālo nodaļu, kurā kopā paredzētas darbavietas 15 cilvēkiem. Pirmā stāva kopīgais apmeklētāju skaits  – līdz 35 cilvēkiem. Ēkas otrajā stāvā tiks izveidotas grāmatvedības un IT darbinieku telpas ar arhīvu, palīgtelpu un noliktavu. Stāvā plānotas darbavietas 15 cilvēkiem. Trešajā stāvā paredzētas domes vadības telpas, sekretariāts un apspriežu telpa.  Lai nodrošinātu vides pieejamības prasības, teritorijā paredzētas zonas ar pazeminātiem bortakmeņiem uzbraukšanai uz gājēju celiņiem, auto stāvvieta ieejas tuvumā, kas paredzēta personām ar invaliditāti.  Ēkā būs iespējams  iekļūt pa pandusu pie galvenās ieejas. Multifunkcionālās ēkas teritorija tiks labiekārtota ar gājēju celiņiem, soliņiem,  informatīvo stendu un auto stāvlaukumu.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv