Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonā veido Vienotu klientu apkalpošanas centru

Saturs atjaunots: 18.09.2015.

Šī gada augusta sākumā Aglonas novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai Aglonā.

Centra izveides mērķis ir nodrošināt publisko pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam. Centrā būs pieejami ne vien pašvaldības sniegtie pakalpojumi, bet arī Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Valsts zemes dienesta, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes un arī Uzņēmuma reģistra pakalpojumi.

89 novadu pašvaldībās 2015. gadā pakāpeniski tiks izveidoti Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri. Šeit ir plānota noteiktu valsts pakalpojumu sniegšana uz pašvaldību klientu apkalpošanas struktūrvienību bāzes. Šajos centros iedzīvotāji varēs iesniegt dokumentus vairākām valsts iestādēm, kā arī saņemt pašvaldību darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem. Par to kādus tieši valsts pakalpojumus varēs saņemt katrā no centriem, varēs noskaidrot interesējoties savā pašvaldībā. Vienotais klientu apkalpošanas centrs atvieglos dzīvi iedzīvotājiem, saņemt informāciju par pakalpojumiem un iesniegt dokumentus varēs vienuviet.

Šobrīd notiek darbs pie sadarbības līgumu slēgšanas ar valsts iestādēm par pakalpojumu pieejamību Aglonā, klientu apkalpošanas centra telpu iekārtošana, aprīkojuma iegāde. Klientu apkalpošana tiks uzsākta ar šī gada 1. septembri, kas notiks domes kancelejā, bet septembra beigās, pēc telpu labiekārtošanas darbiem, klientu apkalpošana notiks domes ēkas 1. stāvā. Apmeklētājus apkalpos Vienotā klientu centra darbiniece Ingūna Barkeviča.

Centra izveidei pašvaldība saņems budžeta dotāciju 70% apmērā no izveidošanas izmaksām, nepārsniedzot 10000 eiro, bet uzturēšanai un personāla atlīdzībai papildus budžeta dotāciju līdz pat 800 eiro mēnesī.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv