Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas autoosta

Aglonas novada dome informē, ka 2012.gada rudenī veikti mērījumi un pasūtīti Aglonas autoostas remontdarbiem nepieciešamie materiāli – notekas, teknes, atkritumu urnas. Iecerēts nomainīt arī  autoostā esošos solus. Labiekārtošanas darbi tiks uzsākti pavasarī un veikti  par Aglonas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Iespēju robežās un attiecīgajos ES programmas izsludinātajos konkursos  tiks gatavots projekts, kas paredz autoostas rekonstrukciju. Jāatzīmē, ka autobusu maršrutu saraksts  tiek aktualizēts katru gadu, kas tiks darīts arī šogad.