Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas autoostā veikta labiekārtošana


2013.gada janvārī Aglonas novada dome informēja, ka pavasarī tiks uzsākti un veikti par Aglonas pašvaldības budžeta līdzekļiem Aglonas autoostas labiekārtošanas darbi.

Pēc veiktajiem mērījumiem bija pasūtīti Aglonas autoostas remontdarbiem nepieciešamie materiāli. Aglonas novada ceļu speciālists A.Kluss informējis, ka 2013.gada augusta sākumā autoostā nomainītas notekas, veikts solu remonts, sanitārajos mezglos kosmētikais remonts, kā arī daļēji nomainīta santehnika. Izvietotas atkritumu urnas. Visus darbus veica Aglonas novada Komunālās saimniecības speciālisti.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv