Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas jauktā kora koncerts

20. novembrī  plkst. 13:00 (pēc sv.Mises) Aglonas bazilikas Baltajā zālē Aglonas bazilikas jauktā kora koncerts Dziesma caur gadsimtiem.
Programmā izskanēs Gregoriskie dziedājumi, U.Sīsaska, A.Eriņa, M. Brauna, Im.Kalniņa, Z.Liepiņa, R.Paula, E.L.Vēbera un L.Koena skaņdarbi.
Ieeja par ziedojumiem.