Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas jauktais koris dzied Viļņas katedrālē

26. februārī Aglonas bazilikas jauktais koris devās uz Lietuvu, lai dziedātu Svēto Misi un koncertu Viļņas katedrālē.  Septembrī dzimušajam korim tas bija pirmais ārzemju brauciens un tam nopietni  gatavojāmies. Tas bija atbildes brauciens, jo 2010.g.oktobrī Viļņas katedrāles koris dziedāja Svēto Misi un koncertu Aglonas bazilikā, ziņo mājas lapai  Gunta Gulbe un Ieva Lazdāne.

Korim līdzi devās  priesteris Juris Zarāns un māsa Marija. Pa ceļam ar m. Marijas palīdzību mācījāmies „obligātos” vārdiņus  lietuviski.

Mūs sagaidīja Viļņas  kora prezidents  Ignas Krasauskas. Pēc  neliela mēģinājuma devāmies uz katedrāles ērģeļu  telpu. Ieraugot  katedrāli  no  iekšpuses bijām  nobažījušies – vai  spēsim  piedziedāt, jo  tā ir  daudz  lielāka nekā ierastā  Aglonas bazilika.   Nedaudz mulsināja arī  tas, ka dievkalpojumu tiešraidē  translēs  radio. Jutām, ka arī lietuviešu  draugi uz  mums skatās  ar  mazu neuzticību –  vai   koris  no  laukiem  spēs pietiekoši  augstā  līmenī dziedāt slavenajā  katedrālē.

Un nu ir plkst. 12.30., skan  pirmais ērģeļu  akords  un kora dziedājums  piepilda vareno  katedrāli. Visi  dziedātāji  dzied  no  sirds un  skan patiešām  majestātiski.  Jūtam,  ka  lietuviešu  draugus  priecē  mūsu kora   dziedājums, bet kad dzied mūsu  solistes Līga , Iveta , Justīne, viņi ir patiesi  pārsteigti  un  sajūsmināti.

Pēc Sv. Mises koris sniedza nelielu koncertu,  kurš izpelnījās lielas ovācijas no lietuviešu puses  -  vispirms, kad  lietuviski  nodziedājām viņu Dievmātes  dziesmu Marija, Marija, skaisčiausia lelija  un pēc  koncerta – izskanot varenajam H. Bottora dziedājumam  Misericordias Domini. Patiess  prieks, ka esam labi  nodziedājuši. Paldies ērģelniecei Ievai Roznebahai, kura lieliski  pavadīja kori. Pēc koncerta Viļņas koris dziedātājus aicināja nobaudīt karstu tēju ar lietuviešu tradicionālo šakoti ( īpašo keksu, kas tiek cepts zarota koka formā ar dobu  vidu).     Pēc tam kora dalībnieki tika piedāvāta neliela ekskursija pa  katedrāli un  tās pagrabiem.

Vēl paldies vārdi saimniekiem un ceļš mājup. Brauciens varēja notikt pateicoties  kora  krusttēva  pr. Jura finansiālajam atbalstam. Mīļš paldies!

Un vēl-

tā kā katras svētdienas Sv. Mise, kas notiek Viļņas katedrālē, tiek translēta Viļņas radio, tad kora sniegumu dievkalpojuma laikā  var dzirdēt norādītajā linkā. http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234939&section=4&filter=2011-02-27&record=59384_1298882231