Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas jauktajam korim PIRMĀ dzimšanas diena

25. septembrī Aglonas bazilikas jauktais koris svinēja savu pirmo dzimšanas dienu. Ideja par to, ka Aglonas bazilikā vajadzētu izveidot jaukto kori, radās skolotājām – Ievai un Irēnai. Viņas ar lielu entuziasmu un degsmi aicināja uz kori Aglonas bazilikas Kora skolas absolventus, vecāko klašu  audzēkņus  un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus. Šobrīd korī skan gandrīz 50 cilvēku skanīgās balsis, par kora pirmā gada vēsturi stāsta AB jauktā  kora prezidente Inga Dzalba.

Savā neilgajā pastāvēšanas laikā koris ir godam pārstāvējis Aglonas bazilikas un novada vārdu dažādos pasākumos gan Latvijā, gan arī ārpus tās.

Pirmais kora koncerts (kā koristi paši saka – kristības) bija pagājušā gada 21.novembrī Aglonas bazilikas Baltajā zālē. Uz koncertu bija ieradušies ļoti daudz  klausītāju un atbalstītāju.

Nākamā kora uzstāšanās bija Ziemassvētku labdarības koncertuzvedumā Atver sirdi un dvēseli! Aglonas kultūras namā.

Kā jau minēju, koris uzstājās arī aiz Latvijas robežām – Lietuvā. Tur korim bija ļoti atbildīga dziedāšana sv. Misē Viļņas katedrālē, kuru translēja tiešraidē Lietuvas radio.

Martā, gatavojoties atbildīgajai koru skatei aprīlī, koris piedalījās Aglonas novada koru dienā un sadziedājās ar Aglonas novada zēnu kori, Aglonas vidusskolas sākumskolas kori un Aglonas bazilikas Kora skolas kori.

Daugavpils koru apriņķa Koru skatē, kas notika 14. aprīlī Daugavpilī, aglonieši, nedaudz uztraukušies, bet visus spēkus apkopojuši, godam  izturēja savu pirmo atbildīgo dziedāšanu Rīgas žūrijas priekšā. Korim repertuārs nebija viegls, un rezultāti nebūt neliek kaunēties. Ieguvām  45 punktus no 50!

Maijā  Aglonas bazilikā dziedātāji sniedza gregorisko dziedājumu koncertu un Muzeju nakts ietvaros uzstājās Krustpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Un tiešām to jau garām nevarēja palaist – Dziesmu dienu Alūksnē, daudzi dziedātāji šajā  skaistajā  pilsētā bija pirmo  reizi.

Pēc Jāņa Klauža ielūguma koris piedalījās   Līvanu pilsētas svētkos – sniedza Garīgās mūzikas  koncertu baznīcā,  dziedāja pilsētas bibliotēkas atklāšanas pasākumā.

Nedaudz  lietaina, bet  skaista un  saviļņojoša diena kora dziedātājiem  bija 20. augusts – Lielkoncerts   Meistars. Dziesma. Leģenda Mežaparkā,  Rīgas 810 gadu jubilejas svētkos.

Koris regulāri dzied dievkalpojumus Aglonas bazilikā.

Dziedātāji pateicīgi pr. Daumantam, savam  krusttēvam pr. Jurim par  atbalstu un  rūpēm, paldies  Aglonas novada domes priekšsēdētājam Igoram Reščenko par  sapratni un atbalstu. Mīļš  paldies visiem kora labvēļiem  un draugiem!

Priecīgi par paveikto pagājušajā gadā,  dziedātāji ir sākuši jauno kora sezonu, gatavo savu pirmo šīs sezonas koncertu, kas notiks 20. novembrī.

Uzsākot otro darba  sezonu, koris uzņem jaunus dziedātajus vīru balsu grupās.