Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas kora “ASSUMPTA” koncerti Prāgā

Latvijas vēstniecība Prāgā rīko Aglonas kora „Assumpta” koncertus – tā varam lasīt   Latvijas vēstniecības Čehijā mājas lapā 23.03.2015.

Koris ASSUMPTA laikā no 17.- 21. martam pēc vēstnieka Alberta Sarkaņa ielūguma ciemojās Prāgā. Ciemojās – tas šoreiz nav īstais vārds – korim tie bija ļoti atbildīgi koncerti Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas ietvaros, ko organizē Latvijas vēstniecība. Vēstnieka ielūgums piedalīties šajos koncertos korim bija liels gods un liela atbildība.
Koris ASSUMPTA uzstāšanās programmu gatavoja ar pamatīgu rūpību – neskaitot mēģinājumus, pirms Prāgas šī programma tika izdziedāta Aglonā, Višķu baznīcā, Lietuvā – Utenas baznīcā un Daugavpilī M. Rotko mākslas centrā.
18.martā koris iepazinās ar skaisto Prāgu. Lieliska gide bija vēstnieka dzīves biedre Valijas kundze.
19. martā koris ciemojās vēstniecībā, iepazinās ar tās darbu, sniedza nelielu koncertu. Pēcpusdienā sv.Ludmilas baznīcā ASSUMPTA dziedāja sv. Misi un koncertu.
20.martā korim bija paredzēta visatbildīgākā uzstāšanās. Tā notika sv. Salvator baznīcā. Tas ir dievnams ar lielisku akustiku, brīnišķīgām ērģelēm. Koncerta patronāžu bija uzņēmusies Prāgas mērs Adriana Kmāčova.
Iesākumā koris nodziedāja svinīgo Eiropas himnu. Pēc tam sekoja oficiālās uzrunas.
Koncertā kora un solistu izpildījumā skanēja dažādu laikmetu komponistu mūzika. Programmu veidoja 3 bloki – dziesmas Dievmātei, Ciešanu laiks un Augšāmcelšanās.
Ļoti spilgti un pārliecinoši izskanēja mūsu ērģelnieces Jacintas Ciganovičas izpildītie skaņdarbi. Saksofona solo spēlēja Andrejs Ivanovs. Kā vienmēr muzikāli piesātināts bija Līgas Džeriņas un Justīnes Savitskas dziedājums. Kora solo partijas dziedāja Intars Mežinieks.
Klausītājus aizkustināja kora dāmu grupas izpildītā A. Broka, A. Matvejāna dziesma „Tu žēleigō laipnō” un vīru grupas dziedātā B. Lazdāna dziesma „Ave Maria”.
Koncerts izskanēja ļoti pārliecinoši, visi muzicēja ar lielu atdevi, centās „izstāstīt” katru dziesmu.
Koncertu apmeklēja Čehijas sabiedriskie un kultūras darbinieki, Prāgā akreditētie diplomāti.
Koris ASSUMPTA saka lielu paldies par palīdzību un atbalstu Albertam Sarkaņa kungam un Aglonas novada domei.
Liels prieks, ka kārtējo reizi lieliski starptautiskā mērogā pārstāvējām savu Aglonu. Guvām jaunu pieredzi, paplašinājām kora repertuāru. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas jauktā kora “ASSUMPTA” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv