Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skola aicina piedalīties XI Jauno vokālistu konkursā “Dziedu Dievmātei”

Konkurss notiks – Aglonā, bazilikas Baltajā zālē 2014. gada 14.maijā.
Adrese – Ciriša ielā 8, Aglona, Aglonas novads, LV-5304
Tālr.- fax– 6 53-24386, 2 6596244.
Konkursā piedalās bērni 3 vecuma grupās:

A grupā – no 8 – 10 gadiem (ieskaitot);
B grupā – no 11 – 13 gadiem (ieskaitot);
C grupā – no 14 – 15 gadiem (ieskaitot).

Repertuārā 3 dziesmas:
a) Dievmātei veltīta dziesma (drīkst transponēt)
A gr. – meitenēm: l. Bicāne – Ave Maria
zēniem: L. Bicāne – Lūdz par mums;
B gr. – meitenēm: – A. Kārkliņa – Dievmātes zvaigznes
zēniem – L. Kursiša – Lūgšana Dievmātei;
C gr. – meitenēm: R. Dubra – Beata es, Virgo Maria
zēniem: M. Lasmanis – Ave Maria.

Notis

C grupā – gan zēni, gan meitenes var izvēlēties arī L. Kursišas dziesmu – Ak, Jaunava -
b) brīvi izvēlēta Latgales novada tautas dziesma,
c) brīvi izvēlēta dziesma.

Konkursā -
- tiek noteikti 1. – 3. vietu ieguvēji katrā grupā
- tiek piešķirta Lielā Balva
- pārsteiguma balvas dažādās nominācijās.

Pieteikšanās līdz 2013.gada 14.aprīlim:
- Programma (komponists, teksta autors);
- Hronometrāža;
- skolotāja, koncertmeistara vārds, uzvārds;
- dzimšanas apliecības kopija;
- konkursa dziesmu notis (3 eksemplāros) – jāizsūta pa pastu.

Dalības maksa – 10 EUR

Konkursa žūrijai ir tiesības noklausīties tikai 2 dziesmas.

Iepriekšējā gada Galvenās balvas ieguvējs konkursā nepiedalās.
Obligātās dziesmas var saņemt Aglonas novada mājas lapā, Aglonas bazilikas Kora skolā.

Pieteikuma forma: ( Lūgums aizpildīt v i s a s ailes )

Dalībnieka vārds, uzvārdsSkolaGrupaSkolotāja vārds, uzvārdsKoncertmeistara vārds, uzvārdsProgrammaHronometrāža (katras dziesmas)Kontaktpersona, e- pasts, telef.

Kora skolas direktore Ieva Lazdāne
Ieskats 10. konkursā “Dziedu Dievmātei”