Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skola aicina piedalīties XII Jauno vokālistu konkursā “Dziedu Dievmātei”

Konkurss notiks – Aglonā, bazilikas Baltajā zālē 2015. gada 13. maijā. Adrese – Ciriša ielā 8, Aglona, Aglonas novads, LV-5304. Tālr.- 2 6596244,2 5911398

Konkursā piedalās bērni 3 vecuma grupās:

A grupā – līdz 10 gadiem (ieskaitot)

B grupā – no 11 – 13 gadiem (ieskaitot)

C grupā – no 14 – 15 gadiem (ieskaitot)

Repertuārā 3 dziesmas:

a) Dievmātei veltīta dziesma (drīkst transponēt)

A gr. – meitenēm: L. Bicāne – Svētā Marija, Debess Karaliene

zēniem: L. Bicāne – Ceļš sākas ar šodienu

B gr. – meitenēm: A. Kārkliņa – Dievmāte smaida

Zēniem:– Fr. Liszt – Ave Maria

C gr. – meitenēm: M. Lorenc – Ave Maria

Zēniem: N. Frazer – Ave Maria

b) brīvi izvēlēta Latgales novada tautas dziesma

c) brīvi izvēlēta dziesma

 Konkursā -

- tiek noteikti 1. – 3. vietu ieguvēji katrā grupā

- tiek piešķirta Lielā Balva

-pārsteiguma balvas dažādās nominācijās

Pieteikšanās līdz 2015. gada 13. aprīlim:

programma (komponists, teksta autors)

hronometrāža

skolotāja, koncertmeistara vārds, uzvārds

dzimšanas apliecības kopija

konkursa dziesmu notis (3 eksemplāros) – jāizsūta pa pastu

Dalības maksa – 12 eiro

Konkursa žūrijai ir tiesības noklausīties tikai 2 dziesmas.

Iepriekšējā gada Galvenās balvas ieguvējs konkursā nepiedalās.

Obligātās dziesmas var saņemt Aglonas novada mājas lapā, Aglonas bazilikas Kora skolā

obligaātās_dziesmas

Pieteikuma forma: (Lūgums aizpildīt visas ailes)

Dalībnieka vārds, uzvārds
Skola
Grupa
Skolotāja vārds, uzvārds
Koncertmeistara vārds, uzvārds
Programma
Hronometrāža (katras dziesmas)
Kontaktpersona, e- pasts, tālr.

Informāciju iesniedza Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv