Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skola gaida jaunus audzēkņus

2018./19. mācību gads Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņiem un skolotājiem aizsteidzās ļoti ātri, jo kā vienmēr tas bija piesātināts, krāsains, darbīgs un piepildīts. Kā katru gadu, arī šajā mācību gadā, daudzi audzēkņi piedalījās konkursos un ieguva godalgotas vietas.

Audzēkņi piedalījās arī festivālos: J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā notika Jauno dziedātāju festivāls SKAŅAIS BOLSS. Festivālā piedalījās Kristīne Andersone, Linda Demjanova, Vadims Kozlovs. Vadimam tika piešķirts tituls STYPRAIS BOLSS. Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Vispārējo klavieru festivāls, kurā uzstājās AB Kora skolas klavieru duets Ieva Valaine, Dagnija Poļakeviča (sk. J. Ciganoviča). Daugavpils reģiona mūzikas skolu vecāko klašu audzēkņu koncertā – festivālā uzstājās Meldra Kirsanova (sk. A. Mihailova). Skolas 4. – 9. klašu koris šajā mācību gadā uzsāka gatavošanos skolu jaunatnes Dziesmu svētkiem, arī piedalījās Dienvidlatgales mūzikas skolu koru festivālā. Jūlijā korim bija brīnišķīga iespēja piedalīties Polijas koru federācijas PUERI CANTORES kongresā – festivālā, kurš notika Ļublinā. Kora skolotājas ir Irēna Ļeonova un Lilita Valaine. Aktīvi darbojās arī 2.-3. klašu koris, kurš pirmo reizi piedalījās Dienvidlatgales mūzikas skolu koru festivālā Daugavpils mūzikas vidusskolā. Ar kori 2. mācību pusgadā strādāja skolotājas Jacinta Ciganoviča un Ilze Platace. Abi skolas kori, kā vienmēr priecēja baznīcēnus, dziedot sv. Misēs bazilikā. Arī skolas jaunie ērģelnieki muzicēja Vakara dievkalpojumos bazilikā. 9. novembrī Aglonas Kultūras centrā notika Kora skolas audzēkņu koncerts “Tautasdziesma Latvijai”, kurš bija veltīts Latvijas simtajai dzimšanas dienai. Koncerta apmeklētāji varēja iepazīties arī ar audzēkņu zīmējumu izstādi – bērni krāsās attēloja savu tautas dziesmu.  Mācību gada laikā notika skolas iekšējie konkursi – klavierspēlē, psalmu dziedāšanā.

Ar audzēkņu mācību sasniegumiem var iepazīties Aglonas novada domes mājaslapā, 5. jūlija rakstā 2018./2019. mācību gada sasniegumi (APBALVOŠANA_2018-2019, 4.pielikums).

Visi skolas audzēkņi un pedagogi priecājas par saviem un kolēģu panākumiem. Konkursi, koncerti un skates – tā ir mūzikas skolu audzēkņu dzīves sastāvdaļa. Piedalīšanās tajos prasa no pedagogiem lielu papildus darbu, vecāku atbalstu un paša audzēkņa pacietību, uzņēmību un nemitīgu sava talanta spodrināšanu. Šajā mācību gadā audzēkņiem bija iespēja noskatīties 2 operu izrādes Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī.

Nozīmīgs un skolas darbībai ļoti svarīgs notikums bija skolas akreditācija. Šim notikumam visi ļoti gatavojāmies un tāpēc arī likumsakarīgs rezultāts – skola akreditēta uz maksimāli iespējamo laiku – 6 gadiem. Bija ļoti aizkustinoši dzirdēt cildinošus vārdus: “Zinājām, ka būs labi, bet neiedomājāmies – ka tik labi,  jūs – audzēkņi, skolotāji esat kā viena ģimene. Profesionāli augstvērtīgs un emocionāli spēcīgs izdevās akreditācijas koncerts”, – komisijas priekšsēdētājs E. Salmanis uzsvēra, ka ne visas Rīgas mūzikas skolas koncertā var parādīt tādu kvalitāti. Augstais darba novērtējums ir visa kolektīva darba rezultāts. Paldies skolotājām: Ivetai Soldānei, Jacintai Ciganovičai, Irēnai Ļeonovai, Lidijai Grauzei, Antoņinai Mihailovai, Lilitai Valainei, m. Danielai, Ilzei Platacei, arī skolas lietvedei Ausmai Putānei, dežurantei Silvijai Džeriņai. Gaidām atgriežamies “radošajā atvaļinājumā” esošās māmiņas Ingu un Jutu.

FOTOGALERIJA

2018./19. mācību gads bija jubilejas – jau desmito mācību gadu esam kā Aglonas novada Aglonas bazilikas Kora skola. Pirms desmit gadiem bijām bažīgi – kā būs. Bet bija un ir – LABI. Ir izveidojusies lietišķa, konstruktīva sadarbība ar Aglonas novada domi, un priecē, ka ir izpratne par skolas darbu, un arī liels atbalsts. Liels paldies par to! Paldies arī bazilikas prāvestam Daumantam un priesterim Jurim.

 

Īpašs paldies mūsu audzēkņu vecākiem par atbalstu, palīdzību, sapratni, ieteikumiem.

Skola gaida jaunus audzēkņus – uzņemšana notiks 23. augustā plkst. 14.00

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv