Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skola uzņem audzēkņus 2012./13. mācību gadam

  • Konsultācijas – 30.05.; 01.06.plkst.14.00
  • Uzņemšanas pārbaudījums -  04.06. plkst.14.00
  • Tālr. uzziņām :  25911398; 26596244

Iesniedzamie  dokumenti:

  • Vecāku  iesniegums (skolas  veidlapa);
  • Dzimšanas  apliecības  kopija.

Par uzņemšanu citā  laikā pieteikties pa tālruni – 26596244