Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolā XI Jauno vokālistu konkurss

     14.maijā Aglonas bazilikas Baltajā zālē notiks AB Kora skolas organizētais XI Jauno  vokālistu konkurss   DZIEDU DIEVMĀTEI. Konkursa sākums plkst. 10.00.  Piedalīsies  46 jaunie  dziedātāji  no  12 Latvijas mūzikas  skolām. Katram dalībniekam  jāsagatavo 3  dziesmas – obligātā (veltītu  Dievmātei), latgaliešu tautas dziesma un brīvas izvēles dziesma. Sniegumu vērtēs žūrija – Aira Birziņa, Inese Romancāne, Guntra Kuzmina.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv