Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolai jaunas klavieres

Aglonas bazilikas Kora skolas nodarbību nodrošināšanai, mācību procesa un organizācijas uzlabošanai bija nepieciešamība papildināt skolas materiāli tehnisko bāzi – iegādāties mūzikas instrumentu – Kawai K-200 pianīnu.

Instrumenta iegāde ļaus skolas audzēkņiem un pedagogiem attīstīt muzikālās iespējas daudz augstākā kvalitātē, popularizēs muzikālo izglītību, motivēs audzēkņus apgūt muzikālo  izglītību. Kora skolas audzēkņi ne tikai iegūst mūzikas pamatizglītību, bet arī dzied un spēlē ērģeles dievkalpojumos Aglonas bazilikā. Audzēkņi ir daudzu Latvijas Jauno vokālistu konkursu laureāti; skolas koris ir vairāku starptautisko konkursu laureāts. Kopš 2004. gada skolas koris ir Vispasaules bērnu un jauniešu koru federācijas PUERI CANTORES biedrs un regulāri piedalās šīs organizācijas festivālos dažādās Eiropas valstīs.Daudzi skolas absolventi turpina mācības mūzikas vidusskolās un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Trīs skolas absolventes jau strādā Kora skolā kā skolotājas. Skolas organizētie – Jauno vokālistu konkurss DZIEDU DIEVMĀTEI un Jauno ērģelnieku festivāls EŅĢEĻU STABULES – katru gadu piesaista ļoti daudz topošo mūziķu no Latvijas mūzikas skolām. 2016./17.māc. gadā Aglonas bazilikas Kora skolā mācās 56 Aglonas novada bērni. Pēdējo trīs gadu laikā skolu absolvējuši 14 audzēkņi. Muzikālās izglītības pilnveidošanai, audzēkņu muzikālo prasmju attīstībai Aglonas bazilikas Kora skolai ļoti nepieciešams pianīns.

Aglonas bazilikas Kora skola piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas konkursā „Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ar projektu „Pianīna Kawai K-200 iegāde Aglonas bazilikas Kora skolai”.

Projekta īstenošanas termiņi: 08.05.2017. -10.08.2017., vadītāja Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore. Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtais finansējums –  4299.00 EUR. Jaunais pianīno ir iegādāts jūlija beigās. Iegādājoties jaunu mūzikas instrumentu, skolas audzēkņiem  ir iespējams klavierstundās, ieskaitēs, eksāmenos, gatavojoties konkursiem spēlēt uz kvalitatīva instrumenta.

Avots: Aglonas bazilikas Kora skola

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv