Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolai notikumiem bagāts jubilejas gads

2016./17. mācību gads AB Kora  skolai bija 25 gadu jubilejas  gads.   Tas bija bagāts  daudziem skaistiem notikumiem un laikam tāpēc aizritēja tik ātri.   Skolas audzēkņi piedalījās daudzos konkursos un guva spožas  uzvaras. Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā “Skani, tēvu zeme!” Ilūkstē 2016.g. oktobrī Sandis Girss (sk.Iveta Soldāne) ieguva 2. vietuVokālais duets Meldra Kirsanova un Patrīcija Resčenko  (sk. Irēna Ļeonova) ieguva 2.vietu Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā Daugavpilī 2017. gada janvārī.

Valsts konkursa DZIEDĀŠANĀ II kārtā Daugavpilī godalgotās vietas ieguva:
I vietu – Annija Leikuma, Artūrs Grigulis, Armīns Prusaks (sk.Iveta Soldāne).
II vietu – Liene Valaine, Dmitrijs Jankovskis – (sk. Irēna Ļeonova), Katrīna Valaine, Sandis Girss – (sk. Iveta Soldāne).
III vietu – Alberts Stremjanovs – (sk. Irēna Ļeonova), Aksels Kirsanovs – (sk. Iveta Soldāne).

Konkursā Vispārējās klavierēs Lielvārdē  2.vietu ieguva  Meldra Kirsanova (sk. Antoņina Mihailova).

Valsts konkursa DZIEDĀŠANĀ III kārtā Rīgā   godalgotas vietas: Artūrs Grigulis – 1.vietu, Armīns Prusaks – 2.vietu (sk. Iveta Soldāne).

Priecēja audzēkņu sniegums XIV Jauno vokālistu konkursā DZIEDU DIEVMĀTEI:
Annija Leikuma  ieguva 1.vietu A grupā un visa konkursa Galveno balvu (64 dalībnieku konkurencē), Artūrs Grigulis – 1. vietu, Armīns Prusaks – 1. vietu (sk. I. Soldāne),  Dmitrijs Jankovskis – 3.vietu (sk. Irēna Ļeonova). Konkursos iegūtās augstas vietas apliecina, ka mums ir daudz talantīgu, čaklu bērnu un skolā strādā talantīgi skolotāji.
Īpašs notikums visai skolas saimei bija 25 gadu  koncerts Latgales vēstniecībā GORS (Rēzeknē). Koncertā muzicēja skolas audzēkņi un absolventi. Katrs koncerta dalībnieks muzicēja ar vislielāko atdevi.  Un pretī saņēmām daudz klausītāju mīlestības, atzinības. Gatavojoties koncertam GORĀ, vienu brīdi māca šaubas – vai spēsim ar savām skaņām piepildīt šo lielisko koncertzāli. Klausītāju reakcija apliecināja – varam. Liels prieks un gandarījums par paveikto.  Visa skolas saime – audzēkņi, vecāki, skolotāji aktīvi piedalījāmies LMT projektā. Rezultātā mūsu projekts bija saņēmis vislielāko balsu skaitu. Prieks, ka izdevās!!!

21. aprīlī notika II Jauno ērģelnieku festivāls EŅĢEĻU STABULES. Tajā piedalījās 20 jaunie .ērgelnieki no visasLatvijas. Šī festivāla dvēsele ir skolotāja Jacinta.  Skolu pabeidza 5 talantīgi jaunieši – D. Daukšte,S. Girss, A. Kroiče,B. Mežiniece, K. Valaine.

27. maijā ar pateicības dievkalpojumu bazilikā  un nelielu koncertu bazilikas Baltajā zālē noslēdzās skolas 25 gadu jubilejas svinības. Svinīgo dievkalpojumu celebrēja Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, dziedāja Aglonas novada Aglonas bazilikas jauktais koris ASSUMPTA. Skolotāji saņēma Atzinības un Pateicības un Goda rakstus.
Bīskapa J. Buļa Pateicības rakstu par ieguldījumu bērnu muzikālajā un garīgajā  audzināšanā saņēma skolotājas I. Ļeonova, I, Soldāne,  A. Mihailova, L. Grauze,  J. Ciganoviča, māsa Daniela. Preiļu Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus saņēma skolotājas J. Ciganoviča, L. Grauze, J. Kondavniece, I. Agloniete, skolas lietvede A. Putāne.  Latvijas Nacionālā kultūras  centra (LNKC) Atzinības rakstus saņēma skolotājas I. Ļeonova, A.Mihailova, bet LNKC Goda rakstu – skolotāja I. Soldāne.  Apsveikuma vārdus skolas kolektīvam veltīja bīskaps J. Bulis, Aglonas novada domes priekšsēdētāja H. Streiķe, A. Pastore, Preiļu mūzikas un mākslas  skolas direktors A. Vucāns, audzēkņu vecāki. Īpašs prieks  bija sagaidīt skolas absolventus, bijušos skolotājus. Pasākuma saviesīgajā daļā sirsnīgas sarunas turpinājās līdz vēlai vakara stundai. Šīs tikšanās mūs – skolotājus -  uzlādēja, deva gaišu spēku turpmākam darbam.  Audzēkņu un skolotāju vārdā sirsnīgs paldies visiem skolas darba atbalstītājiem.  2009./10.māc. gadā Kora skola  “atgriezās mājās” – Preiļu rajona padome to nodeva Aglonas novadam. Šo astoņu gadu laikā ir izveidojusies lietišķa, konstruktīva sadarbība ar Aglonas novada domi, un priecē, ka ir izpratne par  skolas darbu, un arī liels atbalsts. Paldies par atbalstu Aglonas bazilikai. Īpašs paldies audzēkņu vecākiem, kuri cenšas muzikāli izglītot savus bērnus.  Esam priecīgi, ka jau 25 gadus Aglonas un apkārtējo pagastu bērniem spējam sniegt iespēju pilnveidot savas prasmes, izkopt garīgo pasauli un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Bērniem, kuri mācās mūziku, arī citur veicas labāk. Iegūtā izglītība mūzikā šodien, konkurences apstākļos, ir liels pluss – gan braucot uz ārzemēm strādāt par auklīti, gan stājoties augstskolā. To novērtē. Esi pabeidzis mūzikas skolu – tātad esi spējīgs iesākto novest līdz galam, izturēt slodzi, plānot laiku. Mūziku var mācīties visi. Nav bezcerīgu „lāču”. Paiet gads un – tā saucamais rūcējs jau dzied,- bērniem vienkārši nav bijusi koordinācija starp balsi un dzirdi.

FOTOGALERIJA.

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv