Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolai notikumiem bagāts mācību gads

AB Kora skolā ir noslēdzies kārtējais mācību gads. Kā vienmēr tas bija bagāts  daudziem skaistiem notikumiem un laikam tāpēc aizritēja tik ātri.   Skolas audzēkņi ne tikai čakli mācījās,bet arī  piedalījās daudzos konkursos un guva spožas  uzvaras. Konkursu laureātu skaits šajā mācību gadā   ir īpaši liels.    Oktobrī Ilūkstē notika   Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas II konkurss “Skani, tēvu zeme!”.

1.vietu savās vecuma grupās ieguva – Annija Leikuma, Artūrs Grigulis un Armīns Prusaks(skolotāja    Iveta Soldāne),Patrīcija Reščenko (sk. Irēna Ļeonova),

3.vietu-Alberts Stremjanovs(skolotāja Irēna Ļeonova);

Atzinību – Elīna Nartiša un Liene Valaine.

Janvārī St. Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā notika IX St.Broka Latgales  Jauno dziedātāju konkurss. Mūsu audzēkņi šajā konkursā uzstājās īpaši veiksmīgi  – visi  – katrs savā vecuma grupā – ieguva godaldotas vietas:

1.vieta – Katrīna Valaine, Annija Leikuma,zēnu vokālais duets -  Armīns Prusaks, Artūrs Grigulis(sk.Iveta Soldāne);

2. vieta -  Artūrs Grigulis(sk. Iveta  Soldāne), Patrīcija Reščenko, Alberts Stremjanovs (sk. Irēna Ļeonova), Ieva Valaine, meiteņu duets – Dagnija Poļakeviča, Ieva Valaine  (sk. Inga Agloniete),

3.vieta -   Elīna Nartiša (sk. 1veta  Soldāne),meiteņu trio – Meldra Kirsanova, Patrīcija Reščenko, Liene Valaine(sk. Irēna Ļeonova)

Februārī skolotāja Iveta Soldāne pirmo reizi ar 2 audzēkņiem piedalījās Starptautiskajā vokālistu konkursā. Tas notika Jēkabpilī un pulcēja ļoti lielu dalībnieku skaitu.

Annija Leikuma ieguva 3.vietu, Artūrs Grigulis – Atzinību.

Martā Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika Latvijas mūzikas skolu koru konkurss LAI SKAN. Konkursā piedalījās Kora skolas 4.- 9.klašu koris un ieguva Zelta diplomu. Kora diriģente ir skolotāja Sanita Bernāne, kormeistare Irēna Ļeonova.

Aprīlī audzēkņi piedalījās Latgales mūzikas skolu  Jauno dziedātāju konkurss  SKAŅAIS BOLSS Rēzeknes J. Ivanova mūzikas vidusskolā .

3.vietu ieguva -  Alberts Stremjanovs(sk. Irēna Ļeonova), Dagnija Poļakeviča  un Ieva Valaine (sk. Inga Agloniete).

Aprīlī notika Kora skolas organizētais III  Latvijas Jauno ērģelnieku festivāls EŅĢEĻU STABULES.Tajā piedalījās jaunie “ērģeļu pavēlnieki” no Aglonas, Rīgas, Cēsīm, Jūrmalas, Ventspils. Ērģelnieku festivāls ir skolotājas Jacintas Ciganovičas lolojums.

Mācību gada izskaņā -16.maijā notika XV Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkurss DZIEDU DIEVMĀTEI.

2.vietu ieguva sk. Ingas Aglonietes audzēkņi Ieva Valaine un Laimonis Kokins.

Atzinību – Dagnija Poļakeviča.

Mēs priecājamies un lepojamies ar mūsu audzēkņu un skolotāju sasniegumiem.

Paldies skolotājām,audzēkņiem par ieguldīto darbu, vecākiem par atbalstu un sapratni.

Paldies Aglonas novada domei par atbalstu.

Šajā mācību gadā Kora skolas audzēkņi var spēlēt uz kvalitatīviem instrumentiem – pateicoties deputāta Jāņa Klauža pūlēm, skolai radās iespēja iegādāties 2 jaunus pianīnus un flīģeli KAWAI. Ar lielu prieku audzēkņi ieskandināja  LMT projektā iegūto pianīnu – ar prieku tāpēc, ka   paši bērni piedalījās balsojuma organizēšanā.

2.pusgadā tika izveidots blokflautu ansamblis. To vada skolotāja Inga Agloniete.    Īpaši rosīgi strādāja 2.-3.klašu koris – skolotājas Inga Agloniete,SanitaBernāne – tika iestudēta muzikāla izrāde KAĶĪŠA DZIRNAVIŅAS(V.Zilvera mūzika). Mazie dziedātāji to parādīja vecākiem, bet 29.maijā -  skolas ciemiņiem -  Aglonas pirmskolas izglītības iestādes  audzēkņiem.   Klavierspēles skolotājas uz   2 koncertiem aicināja  vecākus  – audzēkņi ieskandināja jauno flīģeli. Vienā  no koncertiem spēlēja mūsu skolas absolvents Agris Kroičs. Viņš mācās St. Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas klavierspēles nodaļā.  Pavasarī skolu absolvēja 7 audzēkņi.

Esam priecīgi, ka jau 26 gadus Aglonas un apkārtējo pagastu bērniem ir  iespēju mācīties mūziku, iepazīt tās skaistumu, izkopt garīgo pasauli un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Bērniem, kuri mācās mūziku, arī citur veicas labāk. Iegūtā izglītība mūzikā šodien, konkurences  apstākļos. ir liels ieguvums.

Informāciju iesniedza BKS direktore Ieva Lazdāne