Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas aktualitātes un plāni jaunajam mācību gadam

Ai, Aglyunas Mameņa, paleidzi augt,

Dūd izplaukt kai zīdeņam gõdeibā Tovā!

   (A.Matvejāns)

Aglonas bazilikas Kora skolas dzīvē ir notikuši dažādi interesanti notikumi. Mūsu skolotāja Jacinta Ciganoviča jūnijā  absolvēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu ērģeļspēlē. Arī skolas audzēkņiem vasara bija piepildītā ar dažādām aktivitātēm. Jūlijā daļa skolas audzēkņu piedalījās Pueri Cantores kongresā Parīzē, daļa – Pasaules koru olimpiādes Lielkoncertā Mežaparkā. Jaunums skolas vēsturē  bija koncerti Grāveru un Peipiņu baznīcās (Aglonas novada svētku ietvaros). Nupat skaisti un arī muzikāli piepildīti aizritēja Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Kā vienmēr šo svētku muzikālajā noformējumā liela loma bija Kora skolai – Galvenajā dievkalpojumā un Krusta ceļā, tā sauktajā Aglonas svētku korī dziedāja arī skolas absolventi un skolotāji. Skaisti skanēja garīgie dziedājumi bērnu un jauniešu sv. Misē 15. augustā Aglonas bazilikas Kora skolas izpildījumā.
2014./2015. mācību gads būs interesantiem notikumiem bagāts: skolas koris gatavosies Skolu jaunatnes Dziesmu svētkiem Rīgā, būs jāpiedalās vismaz divās atlases skatēs. Kā katru gadu audzēkņi gatavosies republikas vokālistu konkursiem, bet 13. maijā atkal uzņemsim jaunos dziedātājus – XII Jauno vokālistu konkursa Dziedu Dievmātei dalībniekus – no Latvijas mūzikas skolām.
Šogad mācības  Kora skolas  1. klasē uzsāks 13 audzēkņi. Astoņās klasēs pavisam mācīsies  56 audzēkņi. Skolotāju sastāvs – nemainīgs.  Skolas telpās notiek remonts, tas nedaudz ir iekavējies, tāpēc  mācību gadu uzsāksim  klostera un bazilikas telpās. Esam priecīgās gaidās – pēc  remonta mācīsimies skaistās telpās.

Aglonas bazilikas Kora skolas direktore Ieva Lazdāne

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv