Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas aktualitātes

Kora skolas audzēkņiem arī vasara bija piepildīta interesantiem notikumiem. Visspilgtākais notikums skolas kora dalībniekiem bija piedalīšanās XI skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos.

Visprecīzāk bērnu izjūtas raksturo kora dalībnieces Nadeždas sacītais: „Dziesmu svētki bija labākais notikums manā dzīvē! Tik daudz cilvēku, tik daudz labu emociju! Bija vērts šos divus gadus mācīties, lai tiktu uz svētkiem. Man nemaz negribējās atgriezties mājās. Pēdējā dziesmā uznāca skumjas un asaras. Bija sajūta, ka viss beidzies un tā nekad vairs nebūs. Bet tad es sapratu – ir taču nākamie dziesmu svētki! Un varbūt es uz tiem varētu tikt, ja ļoti pacenstos! Vasara vēl nav galā, bet bija tāda sajūta, ka visa vasara tika dzīvota priekš šiem svētkiem! Es mīlu Dziesmu svētkus! Paldies visiem skolotājiem, ka dāvāja man iespēju uz tiem tikt. Paldies!”

Kora skolas koris priecēja klausītājus arī Aglonas novada svētku Noslēguma koncertā. Skaisti un arī muzikāli piepildīti aizritēja Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Kā vienmēr šo svētku muzikālajā noformējumā liela loma bija Kora skolai – Galvenajā dievkalpojumā un Krusta ceļā, tā sauktajā Aglonas svētku korī. dziedāja arī skolas absolventi un skolotāji. Skaisti skanēja garīgie dziedājumi bērnu un jauniešu sv. Misē 15. augustā AB Kora skolas kora izpildījumā.

Šogad mācības Kora skolas 1. klasē uzsāka 8 audzēkņi. Skolā pavisam mācās 55 audzēkņi. Priecājamies, ka skolotāju saimei šajā mācību gadā pievienojās AB Kora skolas 2004. absolvente Juta Kondavniece.

Šajā mācību gadā skolā būs vēl viens koris – tajā kora dziedāšanas prasmes apgūs 1.-3. klašu audzēkņi. 4.- 9. klašu koris gatavosies mūzikas skolu koru konkursam “LAI SKAN!”. Kā katru gadu audzēkņi gatavosies republikas vokālistu konkursiem, bet 11. maijā atkal uzņemsim jaunos dziedātājus – XIII Jauno vokālistu konkursa Dziedu Dievmātei dalībniekus – no Latvijas mūzikas skolām. Skolas čaklākie audzēkņi laikā no 27.12.2015. – 03.01. 2016. piedalīsies Vispasaules bērnu un jauniešu federācijas PUERI CANTORES 40. kongresā – festivālā Romā.

Ar nepacietību gaidām, kad varēs rīkot izremontētās skolas “atvēršanas svētkus”. Tie  notiks, kad būs izremontēta arī solfedžo klase.

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv