Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņi ieskandina valsts svētkus

Gatavojoties Latvijas 101. dzimšanas dienai, Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņi aicināja  iedzīvotājus uz svētku koncertu “Skani, Latvija!”.


Koncertā uzstājās  2.-3. klašu un 4.-8. klašu koris. Mēs varam lepoties ar senām un izcilām kora dziedāšanas tradīcijām Latvijā un arī novadā. Tieši Kora skolā jaunie koristi apgūst dziedāšanas prasmes, apgūst vokālo mākslu.  Jaunie mūziķi lieliski spēlēja klavieres, solisti izpildīja latviešu komponistu dziesmas. Bērnu un jauniešu priekšnesumi mijās ar skaistām dzejas rindām, kas veltītas mūsu dzimtenei Latvijai.

Koncertu apmeklēja nodibinājuma “Visuslatgales pārnovadu fonds” valdes  priekšsēdētāja Janīna Beča, kura pasniedza stipendijas Aglonas bazilikas  Kora skolas audzēkņiem: Annijai Leikumai, Meldrai Kirsanovai, Evelīnai Placinskai un Juliannai Stremjanovai.
Vienreizējas stipendijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par izciliem sasniegumiem, piedaloties konkursos, kā arī par centību mācībās tika piešķirtas 27 bērniem un jauniešiem no Preiļu, Špoģu, Vaļānu, Līvānu un Aglonas mūzikas un mākslas izglītības iestādēm. Starp tiem ir jaunie pūšaminstrumentālisti, vijolnieki, koristi, akordeonisti un vizuālās mākslas talanti. Stipendijas tika nodrošinātas no iedzīvotāju ziedojumiem- Labdarības bumbu rallijā 2019 savāktajiem līdzekļiem. Katrs eiro, ko iedzīvotāji ziedoja bumbu biļetes iegādei, ir devis iespēju katram no stipendiātiem mācīties un īstenot savus mākslinieciskos un muzikālos talantus.

Paldies skolotājām un skolas vadībai par darbu, kas ieguldīts šī koncerta sagatavošanā: Lilitai Valainei, Lidijai Grauzei, Antoņinai Mihailovai, Ilzei Platacei, Jacintai Ciganovičai, Ivetai Soldānei, Irēnai Ļeonovai, Ievai Lazdānei, kā arī Guntai Gulbei-Kalvānei par pasākuma vadīšanu. Paldies Viduslatgales pārnovadu fondam par nesavtīgo brīvprātīgo darbu sabiedrības labā un par veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību.
Koncerta klausīšanās radīja pozitīvas emocijas un pārliecību, ka mūsu novadā ir daudz talantīgu bērnu un jauniešu.

FOTOGALERIJA

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS