Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu brauciens uz Poliju

2016. gada rudenī Aglonas bazilikas Kora skolas 4.-9. klašu koris saņēma ielūgumu piedalīties Polijas PUERI CANTORES (Dziedošie bērni) federācijas nacionālajā IX kongresā – festivālā, kas tika rīkots atzīmējot 25. gadadienu, kopš PUERI CANTORES federācija izveidota Polijā. Kongress notika laikā no 7.-10. septembrim, Žešovas pilsētā, kura atrodas valsts dienvidaustrumu daļā.

Jau ziemā saņēmām kongresa dziedājumu grāmatu. Jūnijā un augustā sākām nopietni apgūt kongresa kopīgo repertuāru, un dziesmas tautas mūzikas koncertam.

Festivālā piedalījās 30 kori no Polijas un 6 kori, kuri bija aicināto ciemiņu statusā: 2 kori no Lietuvas, 1 koris no Ukrainas, 1 no Latvijas un 2 kori no Ungārijas. Kopā bija vairāk nekā 1200 dziedātāju.

Mūsu grupa – 19 audzēkņi, skolotājas – Irēna, Sanita, Jacinta un priesteris Juris –  Žešovā ieradās 7. septembrī. Iekārtojāmies naktsmītnēs, kas mūsuprāt bija karaliskas.  Tās bija studentu kopmītnēs, kurās bija dzīvokļu tipa istabiņas.  Katrā dzīvoklītī bija sava virtuve, divas dzīvojamās telpas un sanitārais mezgls. Un pats galvenais – ērtas gultas. Pirms pusdienām vēl paspējām piedalīties sv. Misē, kuru celebrēja pr. Juris Skutelis.

Pirmajā vakarā notika kongresa atklāšanas koncerts  Žešovas tirgus laukumā, pirms kura bija svinīgs dalībnieku gājiens pa Žešovas vecpilsētas ielām. Visus festivāla dalībniekus ar ovācijām sveica pilsētas iedzīvotāji.

Otrās dienas rītā mūs modināja spožie saules stari aiz loga, kas tā vien vilināja doties uz Žešovas vecpilsētu nelielā ekskursijā. Pastaigājām pa vienu no pilsētas alejām ar nosaukumu  “Zem kastaņiem”, interesanti tas, ka tajā ielā redzējām tikai vienu kastani. Tā veda mūs gar Žešovas pili, kas ir augstas mūra sienas ieskauta un tajā šobrīd atrodas pilsētas tiesa. Apskatījām vecpilsētas ielas. Tās ir nesen atjaunotas, izdaiļotas ar mūsdienīgiem amatnieku veidojumiem, jestrām atkritumu urnām, kuras tā vien mudina tajās izmest atkritumus. Ielas bija ļoti sakoptas – estētisks baudījums acīm. Pēc ekskursijas vienā no vecpilsētas baznīcām notika lūgšana par Mieru pasaulē. Lūgšana par mieru notiek katrā PUERI CANTORES kongresā, jo PUERI CANTORES devīze ir – BĒRNI DZIED MIERAM.

Vakarā, pilsētas sirdī, kurā ir uzstādīta multimediālā strūklaka, mēs kopā ar koriem no Lietuvas un Ungārijas piedalījāmies Tautas mūzikas koncertā. Tuvējo māju iedzīvotāji koncertu vēroja no istabas loga, tālākie bija ieradušies lai klātienē dzirdētu Tautas mūzikas koncertu, jo šajā kongresā tas tāda veida bija vienīgais. Pārējie koncerti notika baznīcās un tajos tika izpildīta sakrālā mūzika. Koncertā ar savu klātbūtni mūs pagodināja arī Polijas Pueri Cantores prezidents Mateuš Prendota un starptautiskās Pueri Cantores federācijas prezidents M. JeanHenric.

Izpildījām mūsdienu komponistu, gan klasiķu latviešu un latgaliešu tautasdziesmu apdares a cappella. To vidū bija arī mūsu skolas absolventes Annas Marijas Rudzītes latgaliešu tautasdziesmas apdare “Aiz kalneņalela muiža”.  Pārējie kori koncertu izdaiļoja ar tautas dejām, popūrijiem un dziesmām fonogrammas pavadījumā.

Pēc koncerta  izmantojām izdevību un noskatījāmies strūklaku vakara izrādi. Šīs izrādes ir pilsētas mēra dāvana tās iedzīvotājiem. Mūzika, krāsainas gaismas, ūdens strūklas – te augstākas, te zemākas, tad šeit, tad tur – tas viss mijas kopā un veido vienreizēju priekšnesumu.

9. septembrī notika dalībnieku sporta spēles. Dalībniekiem bija jāizveido komanda 6 cilvēku sastāvā, kurai pēc iespējas precīzāk bija jāizpilda vairāki uzdevumi. Bija uzdevums saistībā ar pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu – bija jāelpina manekens. Te veicās ļoti labi, dabūjām maksimālo punktu skaitu. Barjera bija valoda, jo viss poliski. Glābējs bija pr. Juris, kurš visu iztulkoja. Puzles likšana, vingrošana uz trenažieriem divas minūtes, noteikums – pareizi un ar smaidu, sacensības uz ātrumu un uzdevums no kartona izveidot savas dzīvesvietas nozīmīgāko celtni. Šie bija  uzdevumi, ar kuriem bija jātiek galā komandas dalībniekiem. Viens no piņķerīgākajiem uzdevumiem bija celtnes veidošana. Tur sapratuši, ka no dotajiem resursiem un materiāliem Aglonas baziliku neizveidosim, izdomājām veidot bazilikas laukumu ar Golgātas kalnu. Uzdevumu, mūsuprāt, paveicām lieliski. Uzdevuma izpildē bija šķēršļi – nebija šķēres, beidzās līme – tad nu, papīru plēsām un pielīmējām ar skoču, kuru aizņēmāmies no pretinieku komandas. Kamēr komandas pildīja uzdevumus, līdzjutējiem bija iespēja izkustināt kaulus mūzikas ritmos un uzņemt D, un C vitamīnus.  Sacensībās uzvarēja draudzība.

Vakarā – Noslēguma koncerts, kurš notika Jēzus Sirds katedrālē. No ārpuses mūsdienīga celtne, iekšpusē plaša telpa ar vairākiem altāriem un ar kupolveida griestiem uz kuriem izveidots Piena ceļš. Koncertā kopā ar orķestri dziedāja visi kongresa dalībnieki. Skanējums bija iespaidīgs. Komponista D. Lasotas sacerētā himna “Dapacem Domine“  (Dāvā, Kungs, mieru), kura rakstīta tieši šim kongresam un tās nosaukums ir kongresa moto, skanēja vareni. Šo himnu visi dziedāja ar prieku un mirdzumu acīs. Un jau iepriekšējos kongresos izskanējusī dziesma “Misericordias Domini” saviļņoja līdz sirds dziļumiem, un dažiem acīs sariesās aizkustinājuma asaras. Koncerta laikā tika izstāstīta Polijas PUERI CANTOTES vēsture. Apsveikuma runas teica vairāku valstu Pueri Cantores prezidenti un pieminēja kongresa dalībniekus, arī ciemiņus no Lietuvas, Ungārijas, Ukrainas un Latvijas.

10. septembrī devāmies uz kongresa noslēguma sv. Misi, kura arī notika Jēzus Sirds katedrālē. Misē dziedāja visi kongresa dalībnieki un tajā dziedātās dziesmas gandrīz visas bija komponista D. Lasotas sarakstītas. Saņēmām svētību un pēc sv. Mises devāmies mājās. Polijā pavadītās dienas paskrēja ļoti ātri. Paldies Polijas PC federācijai par viesmīlīgo uzņemšanu. Paldies Latvijas Kultūrkapitāla fondam par finansiālo atbalstu. Tagad jāsāk gatavoties Vispasaules koru PUERI CANTORES federācijas kongresam – festivālam, kurš notiks 2018. gada jūlijā Barselonā. FOTOGALERIJA.

Informāciju iesniedza: Sanita Bernāne, Aglonas bazilikas Kora skolas skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv