Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņu panākumi VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju un vokālo ansambļu konkursā

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 2016. gada 14. janvārī rīkoja Jauno dziedātāju un vokālo ansambļu tautas dziesmu izpildītāju konkursu. Kordiriģenta, mūzikas pedagoga Staņislava Broka vārdā nosauktais konkurss šogad tika rīkots astoto reizi. Konkursa idejas pamatā bija apvienot St. Broka daiļradi un Latgales kultūras bagātību – latgaliešu tautas dziesmas.

2016. gads ir Staņislava Broka 90. jubilejas gads, tas tiek atzīmēts ar daudziem viņa piemiņai veltītiem pasākumiem. Konkursā šogad piedalījās vairāk kā 90 dziedātāji no 19 Latvijas mūzikas skolām. Dalībniekiem bija jāizpilda viena obligātā latgaliešu tautasdziesma un viena tautasdziesma pēc izvēles.
Aglonas bazilikas Kora skolu konkursā pārstāvēja 8 jaunie dziedātāji – Annija Leikuma, Katrīna Valaine, Dāvids Stremjanovs, Sandis Girss (audzēkņu skolotāja Iveta Soldāne), Liene Valaine, meiteņu vokālais trio – Kristiāna Valaine, Una Ušacka, Sintija Slice (audzēkņu skolotāja Irēna Ļeonova) . Audzēkņu koncertmeistare – skolotāja Jacinta Ciganoviča.
Konkursā skaisti izskanēja skolotājas Ivetas Soldānes veidotās tautas dziesmu apdares. Tās dziedāja viņas audzēkņi Annija, Dāvids, Sandis. Sandis savu dziedājumu pavadīja uz kokles. Aglonieši konkursā guva lieliskus panākumus.
I pakāpes diplomus ieguva Sandis Girss (7.kl.);
meiteņu vokālais trio;
II pakāpes diplomus ieguva Annija Leikuma (2.kl.);
Dāvids Stremjanovs (2.kl.).
Liene Valaine (6.kl);
Katrīna Valaine (7.kl.)
Paldies skolotājām IVETAI SOLDĀNEI, IRĒNAI ĻEONOVAI, JACINTAI CIGANOVIČAI par ieguldīto darbu sagatavojot audzēkņus konkursam. Paldies audzēkņu vecākiem par vispusīgu atbalstu.

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv