Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas korim būs jauni tautastērpi

Aglonas bazilikas kora skolas koris dzied dievkalpojumos Aglonas bazilikā, arī Aglonas svētkos – 15. augustā, regulāri koncertē gan valsts robežās, gan ārpus tām. Iepriekšējo Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu svētku skates finālā koris ieguvis Zelta diplomu. Koris ir arī vairāku starptautisku koru konkursu laureāts.

Šis gads Aglonas bazilikas kora skolas 5.- 9.klašu korim un vadītājai Ievai Lazdānei solās būt ļoti interesants un ražīgs. Intensīvs darbs noris pie tā, lai sasniegtu augstus rezultātus skatēs un piedalītos Latvijas Skolu jaunatnes XI Dziesmu un Deju svētkos. Tiek gatavots dziesmu svētku repertuārs un realizēts ilgi lolotais sapnis par jauniem tautastērpiem korim.

2015./ 16. mācību gadā koris piedalīsies Vispasaules bērnu un jauniešu koru federācijas PUERI CANTORES kongresā – festivālā Romā (Vatikānā). Koris bieži koncertē ārzemēs un koncertos parasti uzstājas Latgales novada tautu tērpos. 1997.gadā darinātie tērpi jau ir novecojuši, salāpīti, izbalējuši. Lai koristi arī turpmāk godam prezentētu Aglonu, Latgali un Latviju, ļoti nepieciešami jauni Latgales novada tautas tērpi.

2014.gada nogalē tika izstrādāts un iesniegts projekta pieteikums Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA atklāto iesniegumu projekta konkursā “ Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 4.ass 413.pasākuma “ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” , 2.aktivitātē: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem , 4. rīcībā – lauku cilvēku spēju attīstīšanas sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai ar projekta iesniegumu “ Tautas tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. klašu skolēnu korim””.

Projekts Nr. 14-37-LL12-L413212-00003 „Tautas tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.- 9.klašu skolēnu korim” tiks realizēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Aglonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Projekta rezultātā tiks izgatavoti un iegādāti 26 meiteņu un 10 puišu tautas tērpu komplekti. Meitām izgatavos tautiskās blūzes, brunčus, jostas, pusgarās zeķes un vainagus. Puišiem – tautiskos kreklus, bikses, īsās zeķes un lakatiņus. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8150,32, no tām EUR 6059.88 finansē ELFLA un EUR 2090.44 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Tērpi tika komplektēti, pamatojoties uz Latgales tautas tērpu valkāšanas tradīcijām. Tērpu izgatavošanas darbus veic IK „Garmonija” no Daugavpils.

Savus jaunos tērpus dziedātāji varēs izrādīt un prezentēt jau maijā. Vēl lielāks prieks būs jaunos tērpus izrādīt Latvijas XI Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, projekta vadītāja

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv