Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas koris piedalās Pueri Cantores starptautiskajā kongresā Parīzē

Šī gada 9.-13. jūlijā Aglonas bazilikas Kora skolas kora grupa diriģentes Ievas Lazdānes vadībā piedalījās Starptautiskās  bērnu un jauniešu koru federācijas PueriCantores kārtējā, nu jau 39.kongresā Parīzē. No Latvijas Aglonas koris bija vienīgais kongresa dalībnieks.  AB Kora skola PC kongresos – festivālos piedalās kopš 2004. gada.
Dalībnieku skaitu šī gada kongresā Parīzē tā organizatori bija ierobežojuši līdz 5200, to vidū bija 138 koru dalībnieki no  14 valstīm. Kongresa pasākumos vienlīdz svarīga ir reliģiskā un muzikālā dimensija un tie norisinājās dažādās vēsturiskās Parīzes vietās kā Parīzes Dievmātes katedrāle, Invalīdu laukums, Sv.Franča Ksaviera un Sv.Sulpice baznīcas, Jēzus  Sirds bazilika Monmartrā, u.c. Korim savas draudzes namā laipni ļāva apmesties Sv. Lamberta draudze, jo Parīzes viesnīcas vai hosteļi nav pa kabatai.  Kori pavadīja priesteris Rolands Abrickis.
Piedalīšanās starptautiskajos Pueri Cantores kongresos, kuri tiek organizēti parasti ik pēc pusotra vai diviem gadiem, Aglonas bazilikas Kora skolai  ir kļuvusi par stabilu tradīciju, pievienojot savas balsis tūkstošbalsīgajiem kongresu koriem  Ķelnē, Krakovā, Stokholmā, divreiz Romā, Granādā un nu arī Parīzē. Vienmēr tas nozīmē arī īpašu gatavošanos, ieguldītu darbu savas meistarības izkopšanai. Aglonas bazilikas Kora skolas vārds ir ieguvis labu starptautisku reputāciju, to pazīst un iekļauj atbildīgu un īpašu koncertu programmās. Neapšaubāmi ieguvumi ir kora dalībniekiem, iepazīstot Eiropas vēsturē un kristietības kultūrā nozīmīgas vietas un dziedot izcilos kultūras pieminekļos kā Sv.Pētera bazilika Romā vai Parīzes Dievmātes katedrāle.
Viens no iedvesmojošākajiem notikumiem, kas paliks atmiņā no šī brauciena, bija tikšanās ar starptautiski augsti atzīto latgaliešu izcelsmes tēlnieci Valentīnu Zeili, kas dzīvo un rada mākslas darbus Parīzē. Zeiles kundze iepazīstināja ar saviem darbiem, pastāstīja par to tapšanu un idejām, kas viņu ir iedvesmojušas. Māksliniece nav aizmirsusi  savu  dzimto valodu – tikšanās laikā ar mums  sarunājās  latgaliski.
Šādi braucieni nebūtu iespējami bez Aglonas bazilikas Kora skolas draugu un labvēļu atbalsta. Mēs sakām siltu paldies cilvēkiem, kas ir bijuši atsaucīgi un atzinuši par lietderīgu atbalstīt Aglonas jauniešu centienus un devuši iespēju viņiem ar godu apliecināt savu muzikālo varēšanu starptautiskā līmenī – Jānim Klaužam, Jānim Blaževičam, Aglonas bazilikai, Aglonas novada domei. Liels paldies Jums!
Pueri Cantores federācija apvieno bērnu un jauniešu katoļu baznīcas korus visā pasaulē. Šī kustība ir aizsākusies pirms 70 gadiem Francijā, uzreiz pēc II Pasaules kara ar mērķi veicināt dažādu tautu un zemju jaunās paaudzes labāku saprašanos un vienošanos kopīgās lūgšanās par mieru visā pasaulē. Pueri Cantores visā pasaulē apvieno vairāk kā 40 tūkstošus dalībnieku. Federācijas moto ir – BĒRNI  DZIED MIERAM. Latgales Pueri Cantores federācija ir dibināta 2004.gadā, tai pievienojušies ir 6 kori.

Dažu kora dziedātāju domas par  katra svarīgāko ieguvumu no  dalības kongresā:

KATRĪNAMan paliks atmiņā tas, ka varēja dziedāt ar tik daudz cilvēkiem no tik daudzām valstīm, patika Dievmātes katedrāles ērģeles. Patika Pueriomnes… dziesmas noskaņa, kad visi dziedāja.

ANDRISSvarīgākais ieguvums – pieredze. Bija iespēja padziedāt lielā korī, kur liekas, ka tavs ieguldījums ir tik mazs, bet tomēr tas ir tik ļoti nepieciešams.
Kongress ir iespēja pavērot citus korus, tautu dziedāšanas tradīcijas. Iespēja satikt savus vienaudžus un vēlāk uzturēt ar viņiem kontaktu.
Mūsdienu pasaulē ir daudz un dažādu konfliktu, taču kongresā mēs visi esam vienoti lūgšanā, vienoti dziesmā
.

INGA-Kongresa lielākais ieguvums man šoreiz bija jauns repertuārs… dažādās valodās. Prieks dziedāt. Īpaši patika kongresa himna. Dalībā kongresā – tas ir vērtīgi pavadīts laiks jauniešiem…pat arī tad, ja kaut kas nesanāk, nepadodas vai nav līdz galam skaidrs. Ir labi būt starp “savējiem” ne tikai Aglonas draudzē, bet apvienoties pasaules draudzēm… redzēt, ka pasaulē ticība ir dzīva. Pārsteigta biju par miera lūgšanas un sv. Mises tekstiem, kas bija pieejami visām tautām saprotamā valodā katrai no tām. Īpašs brīdis bija lūgšanas “Tēvs mūsu” laikā, kad katrs dalībnieks to lūdzās savā dzimtajā valodā…Starptautiska mēģinājumu pieredze, kad diriģents ar kopkori saprotas vai nu franču valodā vai vispār bez vārdiem.

JACINTASvarīgākais ieguvums no dalības kongresā ir tā īpašā sajūta, ka tu neesi vienīgais gados jaunais cilvēks (bērns, jaunietis), kas no sirds tic Dievam, praktizē katoļticību, dara to bez kautrēšanās, un vēl arī slavē Dievu divkārt – arī dzied. Lielais pulks gados jauno ticīgo iedvesmo un iedrošina un ļauj cerēt, ka ticība mūsdienu sekularizētajā pasaulē nav mirusi un tai noteikti ir nākotne

Kongresa noslēgumā visa Pueri Cantores saime tika uzaicināta uz nākamo kongresu Romā 2015. un 2016.gadu mijā, kongresa galveno sv.Misi celebrēs Romas Pāvests Francisks. Iespēja tikties ar Romas pāvestu un svētības saņemšana, cerams, būs pamudinājums arī citiem Latgales Pueri Cantores federācijas koriem sasparoties un piedalīties šajā gaidāmajā notikumā un, cerams, pievienoties arī citiem koriem šai kustībai. Sadaļa Fotogalerijas ir apskatāmas fotogrāfijas. Autors: I.Lazdāne

Latgales PUERI CANTORES federācijas sekretāre   INESE  STŪRE