Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas koris piedalījās XL kongresā – festivālā „Pueri Cantores”

27. decembrī Aglonas bazilikas Kora skolas kora grupa ieradās Itālijā, Romā, lai kārtējo reizi piedalītos, nu jau, 40. „Pueri Cantores” kongresā – festivālā. Kopumā tajā piedalījās 6000 dalībnieku no 19 valstīm.  Šis kongress bija īpašs, jo tikšanos ar Pāvestu Francisku gaidīja ikviens dalībnieks.

28. decembrī notika kongresa atklāšana Pāvila VI zālē, Vatikānā. Izstāvējuši garo kontroles rindu, lai tiktu Vatikānā, steidzāmies uz atklāšanu. Starp 19 valstu karogiem īpaši izcēlās Laura Aglonieša nestais Latvijas karogs, ko pavadīja Latgales „Pueri Cantores” federācijas koru prezidente Zigrīda Rusiņa un latviešu tautu tērpā ģērbusies Kora skolas audzēkne Katrīna Valaine. Sajutāmies lepni, ka Latvijas vārds izskanēja pāri visai zālei! Ka esam vienīgais koris no Latvijas!

29. decembrī visiem kongresa dalībniekiem notika Nacionālie dievkalpojumi dažādās Romas baznīcās. Bijām ļoti priecīgi dziedāt Basilica di Santa Mariain Aracoeli. Mūs pārsteidza Latvijas vēstnieks Itālijā, kurš bija ieradies klausīties šo dievkalpojumu. Uz Svēto Misi bija ieradusies arī kāda latviešu – itāļu ģimene, ar kuru mums ir izveidojusies draudzība no iepriekšējā kongresa Romā. Pēc Svētās Mises sniedzām nelielu koncertu baznīcas apmeklētājiem un mūsu draugiem. Nākošajā dienā notika Miera lūgšana visiem dalībniekiem Basilica del Sacro Couredi Jesu. Miera lūgšana ir neatņemama katra PC kongresa sastāvdaļa, jo PUERI CANTORES devīze ir PASAULES BĒRNI DZIED MIERAM. Tā parasti notiek vairākās baznīcās vienlaicīgi, katrā no tām piedalās – 15-16 kori.

Vecā gada pēdējā dienā, 31. decembrī, mūsu grupas priesteris Juris Skutels piedalījās īpašā Svētā Misē, kas bija paredzēta tikai koru pavadošajiem priesteriem. Šajā dienā notika mēģinājums kongresa – festivāla noslēguma dievkalpojumam, pēc kura ieradās Pāvests Francisks, lai satiktos ar visiem dalībniekiem. Pāvila VI zālē valdīja liels satraukums un prieks – beidzot satiksim viņu…  Ērģeļu fanfarām skanot, Pāvests Francisks, sveicinādams visus, ieradās. Pāvests atbildēja uz bērnu uzdotajiem jautājumiem. Viņš vairākkārt uzsvēra: „Tikai Dievs ir labs! Dziedi un svētceļo!”.  Atgādināja, ka arī mēs varam būt labi ar saviem darbiem, dziedāšanu, lūgšanām. Pēc tikšanās kori gaidīja īpašs Vecgada vakars. Sanācām visi kopā, kur dalījāmies atmiņās par padarīto un iecerētajiem plāniem nākamajam gadam. Kad pienāca laiks sagaidīt Jauno gadu, devāmies ārā, uz naktsmītnes terases, lai lūkotos bezgalīgajā uguņošanā, kura notika teju visās Romas ielās. Jutāmies kā pasakā – visur mirgo krāšņās salūta puķes, bet tālumā  - Svētā Pētera Bazilika.

Jaungada rītā saviļņoti devāmies uz Svētā Pētera katedrāli, lai vienotos kopīgā lūgšanā un kopā būšanā ar Pāvestu Francisku Svētajā Misē. Šis dievkalpojums bija ļoti svinīgs un saviļņojošs, jo „Pueri Cantores” dalībniekiem pievienojās Siksta kapellas koris ar gregoriskajiem dziedājumiem. Esam pateicīgi Dievam par šo īpaši garīgo prieka mirkli, kurš ikvienam no mūsu kora dalībniekiem paliks atmiņās vēl ļoti ilgi.

2. janvārī apmeklējām Itālijas pilsētu Orivieto, kur mierīgā solī baudījām tās burvību. Tās ielas mums ļāva izjust īsto Itālijas mazpilsētas smaržu.

Nākamajā dienā, 3. janvārī, noguruši, bet ar smaidiem sejās un piepildīti ar jauniem iespaidiem, devāmies uz mājām, Latviju, uz myusu Aglyunu!

Paldies atbalstītājiem –  Aglonas novada domei, Jānim Klaužam, Jānim Blaževičam, priesteriem Daumantam Abrickim, Jurim Mukānam – bez kuru atbalsta šis brauciens nebūtu izdevies tik jauks!

Informāciju iesniedza: Juta Kondavniece, Aglonas bazilikas  Kora skolas skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv