Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas bazilikas Kora skolas pasākumiem un panākumiem bagātais rudens

Saturs atjaunots: 20.11.2018.

Šķiet tikai nupat iesākās kārtējais mācību gads, bet jau aizjoņojuši  vairāk nekā divi mēneši. Kā vienmēr, arī 18./19.mācību gada rudens mēneši bijuši daudziem interesantiem notikumiem bagāti. Vispirms  priecājamies par audzēkņiem – šogad mūsu saimei  pievienojās 10 pirmklasnieki un kopā esam 52  jaunie censoņi. 

Aktīvi koncertējis ir Kora skolas 4. – 9. klašu koris – piedalījās Labdarības koncertā “Dod, Dieviņ, otram dot” Aglonas bazilikā, dziedāja Latgales reģionālajās  Lūgšanu brokastīs Aglonā. Jaunie dziedoņi uzstājās Aglonas bibliotēkā tautas skolotājai, dzejniecei Rozālijai Tabīnei (Neaizmirstulei) veltītajā piemiņas pasākumā. 5.-6. klašu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt koncertu  ,,Mēs Daugavpilij”, kurš notika  Daugavpils Vienības namā. Oktobrī  Ilūkstē notika III  Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas skolu vokālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme”. Konkursā piedalījās 5 AB Kora skolas audzēkņi. Viņu uzstāšanās bija ļoti veiksmīga, jo visi ieguva godalgotas vietas: Annija Leikuma  un Artūrs Grigulis katrs savā vecuma grupā ieguva  Galveno balvu (skolotāja Iveta Soldāne), Dāvids Stremjanovs ieguva 2. vietu (skolotāja I. Soldāne), Marija Magdalēna Šēra ieguva 3. vietu (skolotāja I. Leonova). Arī  Vadims Kozlovs ieguva 3. vietu savā vecuma grupā (skolotāja I. Agloniete). Paldies skolotājām, koncertmeistarei Jacintai Ciganovičai. Pēc konkursa  žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Latvijas operas un baleta soliste Ilona Bagele vadīja meistarklases un izteica vēlēšanos pastrādāt ar mūsu Artūru Griguli.  9. novembrī  Aglonas Kultūras centrā notika AB Kora skolas audzēkņu Latvijas valsts simtgadei veltīts koncerts “TAUTASDZIESMA LATVIJAI”. Daļa AB Kora  skolas audzēkņu piedalījās zīmēšanas konkursā “ Uzzīmē savu tautasdziesmu”. Visi darbi tika izvērtēti, piešķirtas godalgotas vietas. Zīmējumi tika izstādīti Aglonas Kultūras centrā.

Koncertā uzstājās visu klašu audzēkņi – dziedāja, spēlēja  latviešu tautas dziesmas un to apdares. Galvenokārt skanēja Latgales novada tautas dziesmas, labāk tās iepazīstot un apliecinot   Latgales  bagātību un skaistumu. Koncerta noslēgumā krāšņi izskanēja latgaliešu tautas dziesma “Pi Dīveņa gari goldi”. To izpildīja visi koncerta dalībnieki. Lielu darbu bija ieguldījušas   skolotājas I. Agloniete, S. Bernāne, J. Ciganoviča, L. Grauze, I. Ļeonova, A. Mihailova, I. Soldāne. Koncerts bija kupli apmeklēts. Paldies par atbalstu audzēkņu vecākiem, vecvecākiem un visiem līdzjutējiem.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem un klausītājiem par sirsnību un labajām emocijām,  kas piepildīja šovakar šo telpu un ikviena sirdi. Mēs novēlam jums visiem svētkos aizmirst ikdienas rūpes un būt kopā ar savām ģimenēm – mīlestībā, saticībā, priekā, cieņā un lepnumā par savu valsti!

Foto -  no Lūgšanu Brokastīm Aglonas Katoļu ģimnāzijā, Ilūkstes konkursa, dažas kopbildes no koncerta.

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas novada Aglonas bazilikas Kora skola

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv