Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Aglonas bazilikas koris “ASSUMPTA” atskatās uz aizejošo 2016. gadu

Ir pienācis skaistais sveču mirdzuma laiks, kad Vecais gads dod vietu Jaunajam. Katrs gads beidzas ar paveiktiem un nepaveiktiem darbiem un nākotnes iecerēm.

Arī korim ASSUMPTA šis gads ir bijis muzikāliem notikumiem bagāts. 2016.gadā iesākās gatavošanās Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem. Dienvidlatgales koru apriņķa virsdiriģenta Jevgenija Ustinskova vadībā notika vairāki koru kopmēģinājumi. Tajos jau tika strādāts pie jaunajām dziesmām, kuras skanēs Dziesmu svētkos Rīgā 2018. gadā. Kā katru gadu notika arī koru skate, tikai šogad dziedātāju sniegumu jau vērtēja profesionāli mūziķi – Dziesmu svētku virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, diriģents Jānis Baltiņš un komponists Uģis Prauliņš. Dziedātāji bija ļoti rūpīgi gatavojušies, tāpēc liels prieks par lielisko sniegumu, iegūtajiem augstajiem punktiem un 1. pakāpes diplomu. 28. maijā koris devās uz Alūksni, kur notika Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētki. Koris gada pirmajā pusē sniedza koncertus Dagdas kultūras centrā, Pļaviņu Kunga Debesskāpšanas un Krāslavas sv. Ludviga baznīcās.

Jūnijā, pateicoties Aglonas novada domes atbalstam, koris varēja ciemoties Baltkrievijā.2016. gads Baltkrievijā ir izsludināts kā Kultūras gads un Grodņas diecēze atzīmē dibināšanas 25 gadu jubileju. Šo divu svarīgo notikumu sakarā Grodņas diecēzes bīskaps Aleksandrs Kaškevičs uzaicināja Aglonas novada Aglonas bazilikas jaukto kori ASSUMPTA dziedāt sv. Misēs, sniegt koncertus diecēzes draudžu baznīcās. Koris sv. Misēs un koncertos izdziedāja savu rūpīgi sagatavoto programmu. 16.jūnijā sniedzām koncertu greznajā bernardiešu baznīcā, kas atrodas pilsētas centrā. Programmā bija garīgo dziesmu izlase dažādās valodās, klasiskos G. Forē „Sanctus”, Mocarta „Gloria”, gan latviešu (Celminska „Aglonas Dievmātei”, Matvejāna „Tu žēleigō, laipnō” u.c.), gan himnas „Aveverum”, „Magnificat” mūsdienu autoru apdarē, dažus gregoriskos dziedājumus, kā arī dažas dziesmas poļu un krievu valodā. Pārsteidzošā kārtā šajā pašā dienā vietējā televīzija sagatavoja sižetu par kora viesošanos pilsētā, iekļaujot intervijas. Nākamajās dienās – 17. un 18. jūnijā – sekoja koncerti lauku draudzēs Galinkā un Perstuņā, baznīciņās, kuras atrodas tuvu Lietuvas un Polijas robežai. Tās apkalpo priesteris Pāvels Gedroics, kurš arī bija mūsu uzaicināšanas uz koncertceļojumu iniciators. Visas uzstāšanās guva nedalītu klausītāju atsaucību. Jau pēc pirmajām dziesmām jutām, ka – IR! Piedzīvojām brīžiem fantastisku enerģijas apmaiņu ar auditoriju, un pēc tam jutāmies arī satuvinājušies ar klausītājiem. Sevišķi neaizmirstams bija pēdējais koncerts Perstuņā. Šeit uz klausītāju lūgumu pat atkārtojām dziesmu „Всего-то навсего”, kas bija viena no tām, kas koncertos publikai patika visvairāk. Pēc tam – fotografēšanās, kopīga vakarēšana ar priesteri un atvadīšanās.

17. septembrī ar dziedāšanu Peipiņu Sāpju Dievmātes baznīcas 90 gadu jubilejas svinīgajā dievkalpojumā koris uzsāka savas darbības septīto sezonu. Šī sezona uzsākusies ar intensīvu koncertdarbību – paralēli mēģinājumu darbam koris sniedza koncertus Pustiņas Sv. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas un Krustpils Vissvētās Trīsvienības baznīcās. Koris ASSUMPTA, kopā ar Aglonas bazilikas 2.-3. un 4.- 9. klašu koriem, 19. novembrī aicināja uz koncertu “DVĒSELE DZIED”  Aglonas bazilikas Baltajā zālē.

Kā vienmēr kora vīru GRUPA dziedāja LR proklamēšanas 98. gadadienai veltītajā pasākumā Aglonas KC. Aglonas kultūras centra organizētajā sirsnīgajā Ziemassvētku labdarības akcijas “ATVER SIRDI UN DVĒSELI!” otrās svētdienas koncerts bija uzticēts korim ASSUMPTA.

Pārskatot kora gaitas var redzēt, ka šis gads tik tiešām ir ļoti bagāts, paveikts daudz. Te vēl jāpiemin arī viens no kora skaistākajiem “darbiem” – dziedāšanā sv. Misēs Aglonas bazilikā. Paldies mūsu klausītājiem, paldies visiem labvēļiem, paldies dziedātāju ģimenēm par atbalstu un sapratni. Prieks, ka izdodas godam nest Aglonas vārdu pasaulē. Īpašs un liels paldies Aglonas novada domei par atbalstu un palīdzību. Arī nākošais gads korim būs skaistiem darbiem un notikumiem bagāts. Jau tagad ir zināms, ka korim Latvijas simtgades Dziesmu svētku ietvaros būs jāpiedalās Garīgās mūzikas koncertā Rīgas Domā – jāapgūst koncerta kopējā programma un jāpārstāv Katoļu konfesija, vieniem pašiem izpildot dziesmu latgaliešu valodā. Lai visiem – dziedātājiem, atbalstītājiem, mūsu klausītājiem gaiša miera un prieka pilni Kristus Dzimšanas svētki un radošiem, labiem darbiem bagāts Jaunais gads!

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore, jauktā kora ASSUMPTA vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv