Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas bazilikas svētki 2019

No 11. līdz 15. augustam, starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā, tradicionāli norisinājās Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki. 

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus apmeklēja tūkstošiem ticīgo cilvēku, piedalījās arī valsts augstākās amatpersonas.

Svētceļnieki
Pēc Aglonas bazilikas Informācijas centra datiem šogad uz Aglonu kājām ieceļoja 31 grupa, kopsummā 1 191 cilvēks un 2 velogrupas – 32 velosipēdisti.
Vistālāko ceļu mēroja velogrupa no Kolkas – 460 km, veicot šo attālumu 7 dienās, un svētceļnieku grupa no Liepājas  – 450 km, ceļā pavadot 18 dienas. Kopsummā 19 grupas nogāja vairāk nekā 100 km.
Skaitliski lielākā (98 svētceļnieki) bija apvienotā  Rīgas sv. Terēzes No Bērna Jēzus draudzes, Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Liepājas Katoļu pamatskolas grupa, kura gāja no Jersikas (122 km).
Starp svētceļniekiem bija arī citu valstu pārstāvji: Maltas, Beļģijas, Nīderlandes, Igaunijas, Vācijas; kā arī citu konfesiju pārstāvji: baptisti, luterāņi. Tautas Krustaceļu apmeklējuši aptuveni 25 000 cilvēku. Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku procesijā piedalījās  aptuveni 150 bērnu, jauniešu un pieaugušo no Aglonas, Preiļiem, Rēzeknes, Daugavpils un citām vietām.

Garīdzniecība
Piedalījās visi Latvijas Romas Katoļu Baznīcas bīskapi, aptuveni 100 priesteru, kā arī Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikārs  Jelgavas bīskaps Jānis (Sičevskis).

Svētkos piedalījās kori

  • Aglonas bazilikas  koris ASSUMPTA , diriģente Ieva Lazdāne, ērģelniece Jacinta Ciganoviča;
  • Līvānu katoļu draudzes koris „con Amore”, vadītāja Rita Semeiko;
  • Rīgas kamerkoris Versija, diriģents Andžejs Rancevičs, ērģelnieks Jānis Karpovičs;
  • Rēzeknes JS katedrāles koris Mirabilis, vadītāja Nellija Sarkane;
  • Liepājas sv. Dominika draudzes  ansamblis,  vadītāja Kristīne Locika;
  • Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles  koris „Adoramus”, ērģelniece Inese Šnevele, diriģentes Kristīne Zeltiņa, Dace Viša;
  • Apvienotais Latgales draudžu koris, diriģente  Ieva  Lazdāne, ērģelniece Jacinta Ciganoviča;
  • Liturģiskās mūzikas Liepājas darbnīcu koris,  vadītāja  Kristīne Locika, diriģente Sarmīte Peņģerote;
  • Aglonas bazilikas Kora  skolas koris, diriģentes Irēna Ļeonova, Lilita Valaine, ērģelniece Inga Agloniete.

 Aktuāli
Svētdien, 11. augustā, pēc dienas centrālās sv. Mises Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis svētīja rekonstruēto bazilikas sakrālo laukumu un Aglonas avotiņu.
Pirmo reizi 15. augusta svētku laikā sakrālajā laukumā darbojās māmiņu telts, kuras ierīkošanā sadarbojās Latvijas Sarkanais Krusts, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”. Šī ideja pirmo reizi tika realizēta pāvesta vizītes laikā un veiksmīgi turpinās.

FOTOGALERIJA

Avots: Aglonas bazilikas Informācijas centrs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv