Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bazilikas svētku kārtība 2014

Aglonas bazilikas svētku kārtība 2014.

 10.augusts, svētdiena

10.00  sv.Mise            
12.00  sv.Mise
14:30  kapusvētki Aglonas kapos     
19.00  sv.Mise            

  11.augusts, pirmdiena

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
  7.00  sv.Mise            
11.00  Rožukronis
12.00  Dienas sv.Mise, svētība slimniekiem    
15.00  Žēlsirdības kronītis
19.00  Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija   

  12.augusts, otrdiena

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

 7.00    Rīta sv.Mise      

11.00  Rožukronis
12.00  Dienas sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana    
15.00  Žēlsirdības kronītis
19.00  Vakara sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija     
24.00  Pusnakts Mise, nakts adorācija bazilikā    

  13.augusts, trešdiena

 7.00   Rīta sv. Mise     
11.00  Rožukronis
12.00  Dienas sv.Mise          
15.00  Žēlsirdības kronītis
 SVĒTĀ  MEINARDA svinības
18.30  Vesperes
19.00  Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija                 
20.00  Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku 
22.00  Lūgšanu vakars
24.00  Pusnakts Mise, nakts adorācija bazilikā           

 14.augusts, ceturtdiena

7.00  Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)    
9.00  Dienas sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)         
11.00  Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00  Sv.Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)    
15.00  Žēlsirdības kronītis
16.00  sv.Mise (pie vasaras altāra)  

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  obligātās svinības

17.30  Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00  Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30  Vesperes
19.00  Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)    
22.00  Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)    
24.00  Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)   
1.00-7.00 adorācija bazilikā

 15.augusts, piektdiena

7.00   Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)  
9.00   Sv.Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana.  
10.00  sv.Mise svešvalodā apakšējā baznīcā
11.00   Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00  Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)  
19.00  Vakara sv.Mise (pie Dievmātes altāra)   

Avots: Aglonas bazilika

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv