Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bērni Spānijā

Saturs atjaunots: 16.07.2012.

Aglonas bazilikas Kora skolas  koris – 22 dalībnieku  sastāvā –  laikā no š.g. 10. jūlija līdz 17. jūlijam  piedalīsies XXXVII Vispasaules bērnu un jauniešu koru  Federācijas PUERI CANTORES  kongresā – festivālā  Spānijā, Granādā, informējusi ABKS kora diriģente Ieva Lazdāne.     

PUERI CANTORES reizi divos gados pulcina korus no visas pasaules.  Šīs organizācijas devīze: bērni dzied mieram.  Kongresu – festivālu  laikā kori sniedz koncertus baznīcās, dzied katras valsts  nacionālajā  dievkalpojumā, vairāki kori apvienojas t.s. Lūgšanās par  mieru. Koru  tikšanās  noslēdzas ar  grandiozu, visu koru  dziedātu dievkalpojumu. Darbojoties koru  Federācijā  PUERI CANTORES bērni  un jaunieši  bagātina savu  muzikālo  pieredzi, iepazīst citu  tautu  kultūru.

Aglonas bazilikas Kora skolas koris PUERI CANTORES biedrs ir no 2004. gada.

Kongresā  Granādā ABKS  korim ir  vairākas svarīgas uzstāšanās atsevišķi:

12.07 – Nacionālais dievkalpojums  Žēlsirdības kapellā (Capilla de la Misericordia);

12. 07. vakarā  3 Koru koncerts  sv. Jeronima baznīcā (Igesia de San Jerónimo)  kopā  ar koriem no Šveices un Vācijas;

13.07. Miera  lūgšana  kopā  ar  koriem no 7  valstīm.

Kopā ar visiem kongresa dalības koriem:

11.07. – Atklāšanas pasākums;

15. 07. Svinīgais  kongresa noslēguma dievkalpojums.

Brīvajā laikā dziedātāji  dosies ekskursijās, lai  iepazītu šo  savdabīgo spāņu pilsētu. Kora dalībnieki dzīvos spāņu ģimenēs. Kori pavadīs bazilikas priesteris Juris Zarāns un Latgales koru federācijas  PUERI CANTORES sekretāre Inese Stūre. Pēc kongresa noslēguma koris 2 dienas uzturēsies Madridē.

Liels paldies Latvijas vēstniecības Madridē darbiniekam Andrejam Kovalovam par palīdzību brauciena sekmīgai norisei.

Dziedātāji tik tālā  ceļā  var  doties pateicoties finansiālajiem atbalstītājiem – Līvānu  novada attīstības biedrībai, Aglonas novada domei, Aglonas bazilikai, ilggadējam  skolas draugam  Jānim Klaužam un arī Jānim Dūklavam.