Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bērnu centra mācību gada lidojums

1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs (BJBLPC) „Strops” aicināja  uz sezonas noslēguma pasākumu „Mūsu lidojums”, informējusi Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja Inta Reča.

„Pasākuma ievadā visus klātesošos sveicām svētkos, kopīgi atskatījāmies uz 2011./2012. mācību gadā  paveikto novada interešu izglītībā un Aglonas BJBLPC darbībā, domājām par  nākotnes iecerēm.

Šajā mācību gadā interešu izglītības jomā īpašu paldies gribam teikt tiem mūsu novada skolotājiem un skolēniem, kuri veiksmīgi ir piedalījušies interešu izglītības aktivitātēs gan novadā, gan Latgales reģionā, gan republikā, gan arī ārpus republikas robežām, piepildījuši savus centienus, gūstot ievērojamus panākumus. Par 40. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes ”LIDICE 2012” 2. kārtas laureātiem tika atzīti Armands Rokjānis, Marikas Pizāne, Aina Špele, Elmārs Stivriņš un šo skolēnu darbi tika izvirzīti dalībai 3. kārtā Čehijā. Aglonas vidusskolas 5.- 6.klašu ansamblis tika apbalvots ar 2. pakāpes diplomu vokālās mūzikas konkursā Latgalē. Raimonda Ostrovska darbs tika godalgots vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Toņi un pustoņi” 2. kārtā Latgalē un tika izvirzīts dalībai 3. kārtā Rīgā. Paldies viņu  skolotājiem  Valentīnai Kočkerei,  Anitai Reščenko, L.Kormiļcevai, Lilitai Valainei par ieguldīto darbu un atbalstu.  Priežmalas pamatskolas skolotāja Karina Stivriņa piedalījās pedagogu metodisko izstrādņu skatē 2. kārtā republikā. No iesniegtajiem un izvērtētajiem 127 darbiem 7  metodiskās izstrādnes tika apbalvotas ar 1.pakāpes diplomu,  25 metodiskās izstrādnes ar 2.pakāpes diplomu,  49 metodiskās izstrādnes apbalvotas ar 3.pakāpes diplomu,  46 metodisko izstrādņu autoriem tika izteikta  pateicību par piedalīšanos un ieguldīto darbu. Skolotājas K.Stivriņas metodiskā izstrādne tika atzinīgi novērtēta un apbalvota ar  3. pakāpes diplomu. Mēs   lepojamies ar skolēniem un skolotājiem, kuri popularizē novada vārdu, un vēlam  panākumus arī turpmāk.

Pasākuma gaitā visiem klātesošajiem bija iespēja noklausīties Aglonas BJBLPC popgrupas un ģitāristu pulciņu dalībnieku priekšnesumus, pārliecināties par šo pulciņu vadītāju – Guntas Gulbes un Ivara Kalvāna –  uzņēmību un entuziasmu, attīstot bērnos muzikālās prasmes.

Svētku turpinājumā pasākuma dalībniekus gaidīja pārsteigums –  garšīgs kliņģeris un tēja. Vislielākās emocijas klātesošajos raisīja rotaļspēles un dejas, veiksmi varēja izmēģināt loterijā. Noslēgumā atvadījāmies, novēlot viens otram saulainu vasaru un atkalredzēšanos Aglonas BJBLPC.”