Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas bērnu centrs aicina

Piesakies nodarbībās BBLPC “ Strops”

N.p.k. Nodarbības nosaukums Vecuma grupa Vadītājs
1 Dziedošie cāļi Pirmskolas vecuma bērni G.Gulbe
2 Es protu!! Līdz 12 gadu vecumam I.Gribuška
3 Tautu dejas Pirmsskolas vecuma bērni D.Staškevica
4 Radošā angļu valoda Pirmsskolas vecuma bērni K.Stivriņa
5 Koriģējošā vingrošana 1.-4.kl. L.Vīksna
6 Radošā angļu valoda 1.-5.kl. K.Stivriņa
7 Mazā mākslas skola 1.-12.kl. V.Stupāne
8 Joga 5.-12.kl. O.Borisova
9 Koriģējošā vingrošana 5.-12.kl. L.Vīksna
10 Ģitārspēle No 10 gadu vecuma I. Kalvāns
11 Electric dejas Visi interesenti A.Špakovskis
14 Hip- hop dejas Visi interesenti J.Šņukuts
15 Popgrupa No 7 gadiem G.Gulbe
16 Mājas darbu gatavošanas skola Visi interesenti

Sekojiet informācijai, var notikt izmaiņas

Kontakttelefons 29429422, 65324292