Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas BJBLPC „Strops” noslēdzās Aglonas novada izglītības iestāžu bērnu un jauniešu 48. Starptautiskā mākslas izstāde „LIDICE 2020”

Jau 48. reizi notiek Starptautiskais bērnu mākslas konkurss  “Lidice ”, kuru  Latvijā organizē Valsts izglītības satura centrs  sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Čehijas Republikas vēstniecību Latvijā.

Konkurss tiek rīkots, lai sekmētu bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, sniegtu iespēju bērniem eksponēt savus darbus starptautiskajā izstādē, veicinātu bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību.
2020.gadu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU, ar mērķi veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tika piedāvāta tēma “AINAVA”.
Konkursā katru gadu aktīvi piedalās arī  Aglonas novada izglītības iestāžu bērni un jaunieši.
Aglonas novadā 48. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „LIDICE 2020” tika iesūtīti 45 darbi no 4 Aglonas novada izglītības iestādēm. Priežmalas pamatskola – 18 darbi, pedagogs-konsultants Anita Reščenko; Aglonas Katoļu ģimnāzija – 17 darbi, pedagogi – konsultanti: Ināra Daukšte, Anita Muižniece, Tatjana Volkova; Aglonas PII – 9 darbi, pedagogi- konsultanti Vanda Vanaga un Maruta Lukaševiča; Aglonas vidusskola – 1 darbs, konsultants Līga Korniševa (mamma).
Visi darbi tika aizsūtīti uz Rīgas Interešu izglītības metodisko centru (RIIMC), kur tos vērtēs VISC un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta izveidota vērtēšanas komisija.
Konkursa 1.kārtas izstāde notiks no 2020.gada 22. janvāra līdz 10. februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Izstādē tiks izstādīti tikai vērtēšanas komisijas izvirzītie darbi.
Paldies Aglonas novada izglītības iestāžu  bērniem, jauniešiem un pedagogiem  par radošo pieeju un ieguldīto darbu.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv