Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas BJBLPC “Strops” nodarbība kopienu pārstāvjiem “Es savai kopienai”

8. oktobrī Aglonas BJBLPC „Strops” projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros notika nodarbība kopienas pārstāvjiem “Es savai kopienai”, kur dalībnieki izvērtēja savu ciematu, padziļināti iepazinās viens ar otru, esošajām zināšanām, prasmēm un pieredzēm, kas varētu būt noderīgas kopienas attīstībai. Diskutēja, ko un kā var mainīt, lai pašiem būtu patīkamāk dzīvot savā pašvaldībā.


Nodarbības vadīja  Kristīne Ļeontjeva no British  Council pārstāvniecības Latvijā. Šajā nodarbībā piedalījās iedzīvotāji no Aglonas, Jaunaglonas, Priežmalas  un Grāveriem.
Nodarbības gaitā katram dalībniekam bija iespēja pastāstīt par savu pieredzi un prasmēm, ar kurām būtu gatavi dalīties un iemācīt citiem. Patīkami, ka arī Aglonas seniori piedalījās pasākumā, dalījās ar savu bagāto dzīves pieredzi, iedvesmoja jaunākos dalībniekus būt aktīvākiem, deva padomu – mācīties saskatīt dzīvē vairāk pozitīvā.
Izvērtējot nodarbību, dalībnieki atzina, ka “patika praktiskā darbība, izvērtējot savu ciematu, kā arī  atmosfēra – darbīga, nepiespiesta”, “bija interesanti, iepazinu vietējo cilvēku iekšējos resursus”, “guvu apziņu, ka neesmu vienīgā, kurai rūp kopienas vajadzības”, “patika radoši darboties un uzzināt daudz jauna par vietējiem cilvēkiem”.
Paldies visiem, kuri atrada laiku piedalīties nodarbībā.
Foto: T.Komare

FOTOGALERIJA

Nodarbības notiek projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros, ko īsteno

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs: Aglonas novada pašvaldība

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka,  vietējās kopienas koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS