Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas BJBLPC “Strops” sāk realizēt projektu “Radi pats!”

Aglonas BJBLPC „Strops” piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” ar projekta pieteikumu „Radi pats!” un saņēma finansējumu 3999,11 EUR 100 % apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.

Jauniešu centrs ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Projekta „Radi pats!” mērķis ir pilnveidot Aglonas novada jauniešu personību, uzņēmību un vispusīgu attīstību, īstenojot dažādas neformālās mācīšanās aktivitātes. Projekta galvenās aktivitātes ir radošo jauniešu festivāls „Tādi esam!”, divas jauniešu iniciatīvu akcijas „Mācāmies un darām!” ar mērķi labiekārtot apkārtējo vidi un ierīkot atpūtas vietu, izveidot sienas gleznojumu Aglonas BJBLPC „Strops”, sešas meistardarbnīcas „Vasaras pieturas” ar mērķi apgūt mezglošanas, filcēšanas, darba ar vasku, tekstildarbu, dekoru izgatavošanas, floristikas prasmes, divi praktisko apmācību cikli „Iniciatīva” – mūsdienu deju un radošās modelēšanas nodarbības. Projektā kopumā plānots iesaistīt 70-90 Aglonas novada jauniešus. Projekta norises ilgums no 15.05.2015. līdz 15.09.2015.

Projekta aktivitātēs jaunieši mācīsies radoši darboties, iegūs jaunas zināšanas, strādās individuāli un grupās, piekops veselīga dzīvesveida praksi, attīstīs sadarbības un komunikācijas spējas, nodibinās jaunus kontaktus. Neformālajā izglītībā nevienam atzīmes neliek, tā vietā jaunieši paši mācās izvērtēt savas iegūtās zināšanas. Mācīšanās ir apzināta un efektīva, jo dalībnieks mācās caur personīgo pieredzi un emocijām, līdzdarbošanos. Projekts „Radi pats!” veicinās jauniešu iekļaušanos darba vidē, sekmēs uzņēmējdarbības uzsākšanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Jaunieši iegūs zināšanas par metodēm kā iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot neformālās izglītības metodes, iepazīs labās prakses piemērus, tiks apgūtas jaunas prasmes, veicināta sadarbība.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju iesniedza:  Lolita Kaļāne,  projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv