Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas BJBLPC “Strops” saņem valsts finansējumu projekta “Tu esi – tu vari!” realizēšanai

Aglonas BJBLPC „Strops” piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” ar projekta pieteikumu „Tu esi – Tu vari!” un saņēma finansējumu 3500 EUR 100 % apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.


Jauniešu centrs ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, popularizējot aktīvu dzīvesveidu, tādējādi stiprinot jauniešu piederības sajūtu savam novadam, palielinot jauniešu centra sociālo lomu pašvaldībā.

Projekta „Tu esi – Tu vari!” mērķis ir veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Aglonas novadam, uzlabojot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni un palielinot jauniešu centra sociālo lomu pašvaldībā. Projekta galvenās aktivitātes ir integratīvās ekspozīcijas „100 kadri Aglonas hronikā 1918-2018” izveide, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, konkursa „Aglonas novada jauniešu gada balva 2016” organizēšana, vides akcijas „Dāvana Aglonai” organizēšana, jauniešu tikšanās telpas “Šūna” ierīkošana un aprīkošana, sešu radošo nodarbību “Jaunieši–bērniem” organizēšana, biljarda spēles iegāde un biljarda spēles pieejamības nodrošināšana, erudīcijas spēles 7.–9. klašu skolēniem „Aglona laiku lokos” tiešsaistē organizēšana. Projektā kopumā plānots iesaistīt 90 –100 Aglonas novada jauniešus. Projekta norises ilgums no 20.04.2016. līdz 20.09.2016.

Projekta “Tu esi – Tu vari!” aktivitātēs jaunieši mācīsies radoši darboties, attīstīt savas personiskās un sociālās prasmes, iegūs jaunas zināšanas, strādās individuāli un grupās, tiks iesaistīti un iedrošināti jauniešu brīvā laika lietderīgai pavadīšanai, attīstīs un stiprinās sadarbības un komunikācijas spējas, nodibinās jaunus kontaktus. Neformālā mācīšanās ir apzināta un efektīva, jo dalībnieks mācās caur personīgo pieredzi un emocijām, līdzdarbošanos.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

 

Informāciju iesniedza:  Lolita Kaļāne, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv