Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas ciema ielās nomainīti esošie gaismekļi uz LED gaismekļiem

2020. gada marta mēnesī  Lauku atbalsta dienests apstiprināja Aglonas novada domes iesniegto projektu Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem Aglonas ciematā ielās”, kura ietvaros tika iegādātas un uzstādītas 16 gaismu izstarojošo diožu (LED) gaismekļi, nomainot nātrija gaismekļus sekojošās ielās:

1. Alejas iela, Aglonas pag., Aglonas nov., – 6 nātrija gaismekļu ar jaudu 150 W nomaiņa uz LED gaismekļiem;
2. Livdānu iela, Aglonas pag., Aglonas nov., – 9 nātrija gaismekļu ar jaudu 100 W nomaiņa uz LEDgaismekļiem;
3. Daugavpils iela, Aglonas pag., Aglonas nov., (pie Aglonas novada domes) -1 nātrija gaismekļu ar jaudu 150 W nomaiņa uz LED gaismekli.

Projekta Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000006.

Projekta mērķis – ietekmes mazināšana uz apkārtējo vidi. Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Aglonas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot LED tehnoloģijas un samazinot esošo elektroenerģiju patēriņu.

Projekta kopējās izmaksas:  10247.49 EUR.

ELFLA publiskais finansējums: 9222.74 EUR (90% atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām).

Aglonas novada pašvaldības finansējums: 1024.75 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā  ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” – Biedrības “Preiļu rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam 2.2. rīcību “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana”

Informācija par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnēhttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju iesniedza: Alla Kalniņa, Aglonas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv