Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas ciemā turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanu


Aglonas novada dome noslēgusi vienošanos par ES fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/096/031.
Projekta aktivitātes paredz uzlabot ūdensapgādes un centrālās kanalizācijas pakalpojumus Aglonas ciema teritorijā, kas garantēs drošu ūdensapgādi, samazinās vides piesārņojuma risku, patērētāji saņems kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Vēl 41 (papildus esošajiem) ciema iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Attiecīgi kopumā pēc projekta realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība būs nodrošināta 64 % ciema teritorijas iedzīvotājiem.
Kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai tiks izbūvēts 1095 metru ūdensvads Somersetas ielā. Lai samazinātu vidē novadīto notekūdeņu piesārņojumu, tiks veikta Aglonas NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas) rekonstrukcija un pašteces kanalizācijas izbūve (856 m) Somersetas ielā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un kanalizācijas tīkla paplašināšana nodrošinās piesārņojuma slodzes samazinājumu (6,8% ) uz Cirīša ezeru, kas ietilpst NATURA 2000 teritorijā.
Šobrīd projekta ietvaros tiks izsludinātas iepirkuma procedūras. Savukārt būvdarbi Aglonas ciema teritorijā tiks uzsākti 2014.gada pavasarī.

Projekta kopējās attiecināmā s izmaksas sastāda LVL 351 402,00 , no tām ERAF līdzfinansējums 85% ( LVL 298691,70), Aglonas novada domes – 15% (LVL 52710,30)
ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros

Laikā no 2009.gada līdz 2011.gadam tika īstenots projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta”, kā rezultātā jau tika uzsākta ūdenssaimniecības uzlabošana – papildinformācija.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv