Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas iedzīvotāji turpina veidot savu vidi

Skaistajā veļu laikā – mirušo piemiņas mēnesī oktobrī aicinām īpaši atcerēties savus mīļos tuviniekus, draugus, skolotājus, klasesbiedrus arī sakopjot viņu atdusas vietas Aglonas kapsētā. Un pie reizes, kādā brīvbrīdī, nogrābt lapas blakus kopiņām, kas stāv aizmirstas, kā arī tuvējam celiņam.

Aglonas kapsētā šoruden ir izveidota speciāla vieta savākto lapu, zaru, augu atlieku kompostam, kas atrodas kapsētas malā netālu no bazilikas vārtiem uz pagasta darbnīcu pusi (skatīt shēmā – KARTE), un turpat blakus novietoti konteineri šķirotajiem atkritumiem (sveces, stikls, plastmasas vai metāla vainagu karkasi, papīrs utt.).
Vēl viens konteiners tikai šķirotajiem atkritumiem (izņemot kompostu) izvietots arī pie kapličas (labajā pusē no ieejas).
Šo vietu sagatavošanā pateicība sakāma SIA Deitilde vadītājam Ivaram Livdānam un nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds” par materiālo atbalstu mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018” projektam “Sabiedriski pieejamas un nozīmīgas teritorijas – Aglonas kapsētas sakopšana un savākšanas laukuma izveide”. Šajā projektā no “Viduslatgales pārnovadu fonda” piešķirti un izmantoti 549 eiro. Pateicība par informatīvā stenda izgatavošanu Ventam Riekstiņam, par izvietojuma shēmu –  Laurai Valainei, par neatslābstošu interesi darbu un ideju virzībā priesterim Daumantam Abrickim, bijušajai novada vadītājai Ingūnai Barkevičai, kā arī tiem daudzajiem cilvēkiem, kas pielika roku Aglonas kapsētas sakārtošanā un brīvprātīgi iesaistās savas apkārtējās vides sakopšanā.
Jau vairākus gadus Aglonas kapsētā ar labas gribas cilvēku atbalstu notiek labiekārtošanas darbi. 2016. gadā iniciatīvas grupa aizsāka un, sadarbībā ar novada pašvaldību, izveidoja dzīvžoga tūju stādījumu gar Krāslavas ceļu, 2017. gadā dzīvžoga stādījums turpinājās gar Dagdas ceļu. 2018. gadā ar nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” atbalstu sagatavota atsevišķa vieta kapsētas atkritumu savākšanai, lai tos nevajadzētu bērt pie centrālās ieejas kapsētā (kas ir arī vienlaikus celiņš uz kapliču un baziliku), atvieglotu gan komposta, gan atkritumu izvešanu. Šogad pašvaldība pie jaunās komposta vietas, tuvāk darbnīcām,  izvietojusi 2 tualetes, par kuru darbību atbild pašvaldības komunālo pakalpojumu nodaļa.

  Foto: T.Komare
Kā īstenosies nākamās idejas savam novadam? Ir doma par kapsētas kopiņu dokumentēšanas nepieciešamību. Varbūt te varētu iesaistīties Aglonas novada skolēni zinošu pedagogu vadībā, digitalizējot kapsētas vēl saglabājušos pieminekļus un uzrakstus uz tiem, mēģinot uzzināt ko vairāk no vēl dzīvajiem apkārtējiem? Kā labu piemēru var minēt par 2013. gadā paveikto Preiļos: https://www.friedhofsprojekt.de/der-friedhof-von-preili-20132014/ .

Projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018” ieviesējs: nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”. Projekta finansētāji: Aglonas, Līvānu, Preiļu, Vārkavas novada pašvaldības.

Informāciju iesniedza: Silvija Kotāne, Vides sakopšanas iniciatīvas grupas projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv