Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas iedzīvotāji veiksmīgi realizēja projektu

Aglonas iedzīvotāju grupa “Aktīvie kaimiņi” piedalījās “Viduslatgales pārnovadu fonda” izsludinātajā  mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi -2017″ ar projektu “Logu nomaiņa kāpņutelpā Cirīšu 2A, Aglona, Aglonas novads”.

 Projekta realizācijā tika izlietoti 605.00 EUR , no tiem “Viduslatgales pārnovadu fonda”  līdzekļi – 550.00 EUR.

Sasniegts projekta mērķis – veicināta Latvijas teritorijas sakopšana, uzlabota dzīves kvalitāte fiziskā jomā, veicināta iedzīvotāju iniciatīva un atbildība par savu dzīves vidi.

Aglonas ciema Cirīšu ielas 2A iedzīvotāji ir tikuši pie jauniem logiem kāpņutelpā. Aukstā laikā telpas būs siltākas. Pievilcīgs ir vizuālais kāpņutelpas izskats.

Arī turpmāk iedzīvotāju grupa “Aktīvie kaimiņi” aktīvi darbosies Aglonas svētvietas teritorijas Cirīšu ielā 2A vides sakopšanā un atjaunošanā,  piesaistot dažādu projektu līdzekļus.

Informāciju iesniedza: Ilmārs Repša,  projekta vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv