Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskolā noslēdzies projekts “Tu esi viens no mums”

Veiksmīgi ir noslēdzies “Aglonas izglītības veicināšanas biedrības”  realizētais projekts  “Tu esi viens no mums”  (Nr.2014.EEZ/PP/1/MIC/006), kuru administrēja SIF, finansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekta īstenošanas termiņš bija 9 mēneši. Projekta mērķis – sniegt atbalstu Aglonas novada bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem , kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā. Visas projekta aktivitātes bija vērstas uz sociālās atstumtības mazināšanu . Tika veikti izglītojoša darba pasākumi, izveidota multifunkcionāla  “Pēcpusdienas pietura”, nodrošināta ar datoriem, galda un daudzfunkcionālām spēlēm, novusa galdu. Vienu reizi mēnesī bija pieejami psihologa un mākslas terapeita pakalpojumi. Katru nedēļu bērni un jaunieši darbojās dažādās darbnīcās un studijās (Teātra un muzikālajā studijā, rokdarbu un galdniecības darbnīcā). Projekta ietvaros tika īstenots vienas dienas sociāli koriģējošs brauciens uz Zemgales reģionu.

Nodarbību vadītāju komentāri par projektu: ” Rokdarbu darbnīcā bērni un jaunieši piedalījās labprāt. Interese un atsaucība bija liela. Dalībniekiem bija iespēja iepazīt netradicionālus rokdarbus, darboties ar materiāliem, kuri nav ikdienā viegli pieejami,”  tā saka darbnīcas vadītāja Elīna. Teātra studijas vadītāja Velga ir gandarīta par savu grupu un projekta laikā paveikto:  “Man grupa bija fantastiska. Bērni un jaunieši nodarbībās atraisījās, iemācījās atvērt savu fantāziju, pilnveidoja runas prasmes. Atzina, ka tas nav viegli vairākkārt atkārtot vienu un to pašu vingrinājumu. Dažiem radās idejas nākotnē kļūt par aktieriem. Es iepazinu bērnus nestandarta situācijās, atklāju jaunus talantus. Tas palīdz man pedagoga darbā”.

Bērnu un jauniešu atsauksmes: “Pēc mācību stundām mums ļoti patīk pavadīt laiku “Pēcpusdienas pieturā”. Tur ir daudz dažādu foršu galda spēļu. Patīk spēlēt novusu, hokeju un biljardu, sēdēt uz mīkstajiem pufiem. Jauki, ka pie mums ir tāda telpa, te katram atrodas kāda nodarbe”.

Projekts ir noslēdzies, bet iegūtās iemaņas, zināšanas, prasmes, pieredze paliks bērniem un jauniešiem pūrā. Kā arī  “Pēcpusdienas pietura” turpinās darboties, popularizējot brīvprātīgo darbu. FOTOGALERIJA.

Informāciju un foto iesniedza: Māra Ušacka, projekta  “Tu esi viens no mums”  asistente

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv