Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskola piedalās E – prasmju nedēļas aktivitātēs

Jau vairākus gadus notiek e-prasmju nedēļa, ko organizē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija. Šogad nedēļas pasākumos no 7.- 11. martam aicināja iesaistīties Aglonas novada centrālā bibliotēka, tāpēc sociālo zinību mācību stunda Aglonas internātvidusskolas 8.klasei notika tur.


Aglonas bibliotekāres Dz. Savitska, I. Valaine un A. Daukšte mūs iepazīstināja ar LNB e- pakalpojumiem un sniedza praktiskus padomus darbā ar bibliotēkā pieejamiem e- resursiem.
Uzzinājām par digitālajām iespējām Aglonas novada centrālajā bibliotēkā, virtuālo novadnieku enciklopēdiju, grāmatu attālināto rezervēšanas sistēmu. Ceram, ka tas uzlabos skolēnu un bibliotēkas sadarbību.
8. martā bibliotēkā skolēni pildīja e – Guardian IKT drošības prasmju barometra testu un novērtēja savas datu aizsardzības zināšanas. Skolēni noskaidroja savas zināšanas 3 jomās – privātums un datu aizsardzība, internets un e –pasta prasmes, un sociālo tīklu izmantošana. Digitālajā laikmetā ir ļoti būtiski uzlabot zināšanas par datu aizsardzību un privātumu.
Testā vislabāk veicās astotās klases skolēniem Marikai Pizānei un Reinim Lauskim, Intai Ančevskai, Anastasijai Dovbušai. Paldies bibliotekārēm par pārsteiguma balvām – īpašo e- prasmju popkornu!
Lai visiem veicas ikdienas darbi un izdodas uzlabot digitālās prasmes!

 

Informāciju un foto iesniedza: Aglonas internātvidusskolas valodu, mākslas un sociālo priekšmetu skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Dzintra Rateniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv