Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskolā veiksmīgi īstenots Erasmus+ projekts

Aglonas internātvidusskolā 2017.gada 31. jūlijā noslēdzās Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmas Erasmus+ projekta “Aglonas internātvidusskolas pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” aktivitātes Mācību mobilitāte (KA1) īstenošana”.


Projekta Nr.: 2016-1-LV01-KA101-022587
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2016. – 31.07.2017.
Projektam piešķirtais finansējums: 6079.00 EUR
Projekta mērķis: Skolas administrācijas un pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana, lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti un skolas vidi.

Projekta aktivitātes un uzdevumi:
1. Iepazīties ar Somijas izglītības sistēmu, mācību procesa organizēšanu vispārizglītojošā skolā.
2. Apgūt jaunas, inovatīvas pedagoģiskās metodes mācību priekšmeta Angļu valodas mācīšanā, mācību materiālu veidošanā, pilnveidot svešvalodu zināšanas.
3. Pilnveidot kompetences skolēnu integrācijai sociālajā vidē.
4. Iegūtās pieredzes rezultātu apkopošana, izvērtēšana un ieviešana.
5. Veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmu konkrētajā mobilitātes valstī, iegūt pieredzi no citu Eiropas valstu kolēģiem.

Projekta partneri:
1. EnglishMatter (Spānija, Somija)
2. ELC Brighton(Lielbritānija)
3. IDEC (Grieķija)

Projekta īstenošanas laikā skolas pedagoģiskajam personālam bija iespēja piedalīties kursos, lai profesionāli pilnveidotos, apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, kuras pielietot mācību darbā.

2016. gada oktobra mēnesī, lai iegūtu jaunas zināšanas un pieredzi, uz Lielbritāniju devās mūsu skolas skolotāja Vita Rivare un uz Somiju direktora vietnieks mācību darbā Guntars Ratenieks. 2017. gada aprīļa mēnesī Guntars apmeklēja Gieķiju, Atēnas, lai iepazītos ar iekļaujošās izglītības organizēšanu Eiropas valstīs.

Skolotāja Vita Rivare: “Erasmus+ projekta ietvaros es devos uz vienu no skaistākajām Anglijas pilsētām – Braitonu. Lai gan Braitonā ir vairākas valodas skolas, kuras piedāvā kursus skolotājiem, es esmu ļoti priecīga, ka, izpētot atsauksmes, izvēlējos tieši ELC Brighton skolu. Šinī skolā ir ļoti pieredzējis, profesionāls un draudzīgs pasniedzēju kolektīvs.

Nedēļas laikā gan teorētiski, gan praktiski apguvām interesantas tēmas, kuru praktisko pielietojumu jau esmu izmantojusi mācību stundās:
1. Classroomlanguage-jauna pieeja,
2. Mācīšanas principi (kritiskā domāšana, motivēšana, grupu aktivitātes, IT izmantošana mācību procesā),
3. Uz saprotamo, acīmredzamo, pierādījumiem balstīta mācīšana,
4. Izruna, intonācija, individuālu skaņu mācīšanas metodika,
5. Radoša pieeja gramatikas un leksikas apguvē.

Mēs grupā bijām 19 skolotāji no 10 valstīm. Viens kolēģis pat bija no Tanzānijas Zanzibāras salas. Nodarbību laikā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē ar citu valstu skolotājiem, mācīties vienam no otra un izprast, kādas problēmas mācību procesos mums ir līdzīgas, kādas pilnīgi atšķirīgas.
Kursu organizatori piedāvāja saturīgu un interesantu brīvā laika pavadīšanu. Apmeklējām slaveno Karaļa Džordža IV Royal Pavilion, Karalienes Viktorijas valdīšanas laikā celto un vairākkārt atjaunoto Brighton Pier, iespaidīgo skatu torni British Airways  i360, kurš ir 162 m augsts un tika atklāts 2016. gada vasarā. Izbaudījām arī angļu populāro brīvā laika pavadīšanas veidu – suņu skriešanas sacensības (ar iespēju likt likmes uz izvēlētajiem suņiem).
Kopumā varu teikt, ka šie kursi paplašināja manu redzesloku, es pilnveidoju savas zināšanas, ieguvu interesantas idejas savam darbam, kā arī interesanti un piepildīti pavadīju laiku ar jauniegūtajiem kolēģiem brīnišķīgajā pilsētā Braitonā”.

Direktora vietnieks mācību darbā Guntars Ratenieks: “Erasmus+ aktivitāšu ietvaros es devos uz Somiju, Helsinkiem. Galvenais aktivitāšu mērķis bija Somijas izglītības sistēmas inovācijas un sistēma kopumā. Galvenie aktivitāšu virzieni bija skolu vizītes un diskusijas ar Somijas kolēģiem par izglītības jautājumiem. Man izdevās pabūt dažādu līmeņu izglītības iestādēs, sākot no bērnudārza līdz vidusskolai un universitātei, kā arī iepazīties ar neformālās izglītības iestādi. Ļoti vērtīgas bija stundu vērošanas un diskusijas ar Somijas skolu skolēniem. Vizīšu laikā bija iespēja darboties kopā ar dažādu valstu kolēģiem. Vienīgi lielā dalībnieku skaita dēļ bija grūti nodibināt ciešākus kontaktus, jo darba grupās dalībnieku skaits nepārtraukti mainījās.

Iepazīstoties ar Somijas izglītības sistēmu, tika gūtas dažādas idejas kā uzlabot izglītības sistēmas darbu. Skolu vizītes deva interesantas idejas, kā varētu uzlabot izglītības vidi, darba organizāciju skolā. Redzētais skolotāju profesionālais līmenis rosinās iedrošināt kolēģus pilnveidot savas prasmes svešvalodu apguvē, savstarpējā sadarbībā. Ļoti interesanta bija Somijas kolēģu pieredze skolotāju sadarbības grupu veidošanā. Ļoti noderīgi bija redzēt, kādai būtu jābūt attieksmei pret izglītības procesiem kopumā, lai radītu radošu mācību vidi un sabalansētu teorētisko un praktisko izglītošanu”.

Direktora vietnieks mācību darbā Guntars Ratenieks: “Erasmus+  aktivitāšu ietvaros es devos uz Grieķiju, Atēnām. Kursu laikā galvenā darba metode bija darbs salīdzinoši nelielās darba grupās, aplūkojot iekļaujošās izglītības problēmas Grieķijā un citās dalībvalstīs, jo ar savu pieredzi dalījās vairāku valstu pedagogi. Daži no tiem paši ir strādājuši pie iekļaujošās izglītības sistēmas izveides. Darbs grupās un diskusijas deva ierosinājumus darba pilnveidošanai. Kā vērtīgu pieredzi varētu atzīmēt vizīti uz speciālās izglītības iestādi Atēnās. Bija iespēja salīdzināt Grieķijas un Latvijas speciālo izglītības iestāžu darba organizāciju.  Apgūstot zināšanas par iekļaujošo izglītību, par skolas neapmeklētības problēmām, to risinājumiem, sociālo integrāciju Eiropas kontekstā, tika iegūtas vērtīgas zināšanas par iekļaujošās izglītības risinājumiem dažādās Eiropas valstīs, kā arī padziļinātas teorētiskās zināšanas. Tās tiks izmantotas ieviešot jaunas speciālās izglītības programmas, kā arī pilnveidojot prasmes darbam ar sociālo integrāciju, kas ir mūsu skolas pamatuzdevums”.

     

 

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, Aglonas internātvidusskolas skolotāja, projekta kontaktpersona

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv