Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskolas skolēni bērnu žūrijā

Mūsu skolas skolēniem patīk draudzēties ar grāmatu. Jau otro gadu sākumskolas klašu bērni tiek aicināti apmeklēt pasākumu novada bibliotēkā. Daudzi jau no vasaras, citi sākoties skolas laikam, cītīgi lasīja “lasītāju žūrijas” grāmatas.


Tā šī gada 31. janvārī Aglonas novada centrālajā bibliotēkā notika “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017” noslēguma pasākums. Pasākumā tika izvērtētas Bērnu žūrijai piedāvātās grāmatas.
Sākumā mūs visus uzrunāja bibliotēkas vadītāja Dzintra Savicka. Bērni stāstīja par savu mīļāko grāmatu, bija uzzīmējuši arī skaistas ilustrācijas. Pasākuma laikā bērni izspēlēja jautras spēles: pikoja Vinniju Pūku, sniegavīram lipināja degunu.
Bērnu nodaļas vadītāja Aija Daukšte visiem pasniedza pateicības par aktīvu piedalīšanos grāmatu lasīšanā.
Bibliotekārītes katram bija sagatavojušās mīļas dāvaniņas. Beigās visi cienājās ar kliņģeri un tēju. Bērni sajutās svarīgi un ļoti gaidīti lasītāji bibliotēkā. Paldies bibliotekārēm Aijai, Dzintrai un Inārai par jauko pasākumu!

  

 

Informāciju iesniedza:  Vanda Vanaga, Aglonas internātvidusskolas skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv