Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskolas skolēni Roberta Mūka konkursā

15. decembrī Galēnu pamatskolā Roberta Mūka muzejs rīkoja Vislatvijas skolēnu jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākumu. Konkursa moto bija R. Mūka vārdi “Ik solī, ko speru, veras debesu vārti tepat, virs Latvijas zemes”.


Skolēniem bija iespēja apmeklēt muzeju, iepazīties ar rakstnieka un filozofa dzīves svarīgākajiem posmiem.

Konkursa noslēguma pasākuma laikā mūs gaidīja patīkami pārsteigumi. Liels bija 4. klases skolnieču Džeinas un Loretas izbrīns, kad pasākuma atklāšanas uzrunā muzeja vadītāja Marta Binduka izmantoja citātus no viņu darbiem. Džeina ar patiesu cieņu mīlestību rakstīja par dzimto ciematu Aglonu. Loreta par savu ģimeni, nākotnes sapņiem un savstarpējām attiecībām.

Mūsu skolas skolēni šajā konkursā ieguva vairākas godalgotas vietas: 2.- 4. klašu grupā atzinību saņēma Džeina Zukule, diplomu par 3. vietu Oksana Petrova un diplomu par 1. vietu Loreta Egle. 5.- 7. klašu grupā diplomu par 2. vietu saņēma Kerija Keita Kampāne . 8.-9. klašu grupā Annija Rateniece ieguva atzinību, bet Anita Sadovska diplomu par 3. vietu. Skolēnus konkursam gatavoja skolotājas Ināra Daukšte un Anita Vaivode.

    

Informāciju iesniedza:  Ināra Daukšte, Aglonas internātvidusskolas skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv