Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskolas skolēni uzņēmumā „Getliņi EKO”

2017. gada 10. janvārī 37 Aglonas internātvidusskolas 3. -11. klases skolēni redzēja, ka arī ziemā Latvijā var nogatavoties sarkani un dzelteni tomāti, jo apmeklēja uzņēmumu Getliņi EKO.


Ekskursija sākās pulksten 5 no rīta, lai agri no rīta ierastos Baltijā lielākajā atkritumu eko- poligonā Getliņos. Konstatējām, ka uzņēmumā atkritumu mašīnas no Rīgas reģiona ierodas jau no pulksten 7 līdz vēlam vakaram.
Pie uzņēmuma vārtiem mūs sagaidīja gide, kura pastāstīja par mašīnu kontroli, lai neievestu bīstamos atkritumus. Tālāk notiek atkritumu svēršana, šķirošana un pārstrāde. Teritorijā redzējām 2 lielus kalnus, kuros veidojas poligonu gāze( kalnā iekšā temperatūra vienmēr ir + 350 ) . Rodas jautājums, cik šādu kalnu izveidotos, ja Getliņos vestu visas Latvijas atkritumus?
Abos kalnos ir izveidota gāzes savākšanas sistēma- metāns tiek sadedzināts iekšdedzes dzinējos un ražo elektroenerģiju. Elektroenerģiju viņi pārdod Latvenergo, bet energobloka saražoto siltumu izmanto siltumnīcu apsildei un tas ir ideāli ziemas mēnešos.
Daži skolēni izteicās, ka tomātus no atkritumu poligona gan neēstu. Gide paskaidroja, ka poligons atšķirībā no izgāztuves ievēro vides aizsardzības prasības. Visi notekūdeņi Getliņos tiek savākti un attīrīti, lai nepiesārņotu Daugavu un apkārtējos grunts ūdeņus.
Getliņi EKO 90 cilvēkiem ir darbavieta – gāzes ieguvi, energobloka darbību, energoapgādi , siltumnīcas vada profesionāļu komanda.
Mūs pārsteidza mūsdienīgās 5,5 m augstas siltumnīcas ar klimata kontroles sistēmu, datorizētu augu barošanu, tā nodrošinot nepieciešamās barības vielas un pilienlaistīšanu. Te tiešām audzē eko tomātus – četras garšīgas sarkano un dzelteno tomātu šķirnes, kuru ražu vāc 2 reizes nedēļā. Apmēram 15 tonnas tomātu katru nedēļu nonāk veikalos.
Tomātus apputeksnē kamenes, bet kaitēkļu apkarošanai izmanto bioloģiskas metodes. Produkcija tiešām ir veselīga un garšīga.
Pavasaros siltumnīcā tiek audzēti arī puķu stādi, lai lietderīgi izmantotu siltumu un platību.
Uzņēmums nolēmis paplašināt ražošanu un būvēs gurķu siltumnīcu.
Ceram, ka nākotnē arī Latgalē izveidos eko poligonu, audzēs tomātus, gurķus un piedāvās tos skolu ēdnīcām programmas „Skolas auglis” ietvaros.

Informāciju iesniedza: Dzintra Rateniece, Aglonas internātvidusskolas sociālo zinību skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv