Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskolas Skolēnu Domes pasākums „Gaismas nakts”

Lai popularizētu atstarotāju nozīmi diennakts tumšajā laikā, Aglonas internātvidusskolas Skolēnu Dome katru gadu oktobra beigās rīko pasākumu „Gaismas nakts”.

Pasākums notiek vakarā, Skolēnu dome izvieto kontrolpunktus pa visu Jaunaglonu. Dalībnieki tiek sadalīti komandās. Katram dalībniekam noteikti jābūt atstarotājam un uz visu komandu vismaz vienam kabatas lukturītim, lai izgaismotu ceļu. Komandām jāatrod visi kontrolpunkti un katrā jāizpilda kāds uzdevums, par kuru var saņemt noteiktu punktu skaitu. Uzdevumi ir dažādi – jautājumi par drošību, pirmās palīdzības sniegšana, ugunskura iekuršana, telts celšana, mezglu siešana, zābaka mešana u.c.
Pēc lielā skrējiena visi pulcējas zālē, kur notiek apbalvošana un pēc tam kopā dziedāšana.

Šogad visvairāk punktu ieguva un visātrāk izskrēja visus kontrolpunktus 4.klase.

Aglonas internātvidusskolas direktora vietniece
Māra Ušacka